• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering

Wat is respect?

Respect betekent eerbied, ontzag of waardering hebben voor iets of iemand

Wat is respect?

Iedereen wil met respect behandeld worden, maar wat is respect? Wat is een respectvolle behandeling? Respect is het begrijpen en accepteren van verschillen tussen mensen. Dit kan betrekking hebben op religie, opvoeding, cultuur of seksualiteit. Respect betekent:

 • Het openstaan voor en het accepteren van het 'anders' zijn.
 • Waarderen van de verschillen in de mens.
 • Niet discrimineren van minderheidsgroepen.
 • Gewoon beleefd zijn tegen anderen.

Dat betekent niet dat je het met elkaar eens moet zijn. Je kunt het oneens zijn, maar elkaars mening respecteren. Mensen denken dat als ze respect hebben voor iemands mening dat meteen betekent dat ze deze persoon 'gelijk' geven. Ze zijn bang dat - als ze respect tonen - hun mening zal 'verdwijnen', dat zijzelf dus niet meer gerespecteerd worden in hun mening. Maar iemands mening respecteren is niet hetzelfde als hem daarin gelijk geven.

 

Een ander respecteren kan op 3 manieren:

 1. Gedwongen respect - Is goed zolang er geen sprake is van machtsmisbruik!
 2. Aangeleerd respect - Is goed om prettig te kunnen samenleven.
 3. Spontaan respect - Is goed tenzij de ander bewust misleid wordt.

Gedwongen respect

Voorbeelden van gedwongen respect zijn:

 • Ik ben groot en sterk dus jij luistert naar mij!
 • Ik ben veel ouder, dus jij luistert naar mij!
 • Ik heb gezag (b.v politieagent) dus jij luistert naar mij!

Je doet meestal wat de ander zegt. Gedwongen respect is soms niet leuk! 
Is het machtsmisbruik dan hoef je er natuurlijk niet naar te luisteren.

Aangeleerd respect

 • Zeg: “Sorry of bied je excuses aan!”
 • Je mag niet vloeken!
 • Zeg: “Dank u wel, mevrouw, meneer!”
 • Wees zuinig met energie. Denk aan de natuur!
 • Spreek met twee woorden en zeg: “U”

Je kunt respect aanleren, door de omgangsvormen van anderen over te nemen. De anderen zullen dit waarderen!

Spontaan respect

 • Dank u wel, wat aardig!
 • Ik doe het met plezier!
 • Goedemorgen, goedemiddag
 • Kan ik helpen!
 • Goede daad of heldendaad

Spontaan respect verkrijgen is heel mooi. Je moet het goede voorbeeld uit je omgeving krijgen. Ik respecteer elk mens zoals hij of zij is. Als ik blij en vrolijk ben, dan worden anderen dat ook! Ik ben waakzaam voor mensen die misbruik van mij willen maken, ik ben wel lief en behulpzaam, maar niet gek!

Wetten en regels respecteren

Mensen wordt respect afgedwongen om zich aan de regels en wetten te houden. Mensen wordt geleerd de regels en wetten te respecteren om problemen te voorkomen. Mensen houden zich spontaan aan regels en wetten; het komt niet eens in ze op om hier tegenin te gaan. Alle drie de vormen zijn goed om prettig te kunnen samenleven, zolang er geen sprake is van machtsmisbruik of misleiding.

Zelfrespect

Maak je niet druk omdat je anders bent. Wees daar juist trots op! Dat maakt jouw uniek! Het accepteren van jezelf zoals je bent is het meest respectvolle wat je voor jezelf kunt doen. Durven uitkomen voor jouw mening zal respect afdwingen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: 'Ik respecteer jouw standpunt, maar ik zie het anders! Ben je het niet met mij eens? Dat mag! Maar kun jij mijn standpunt ook respecteren?'

Je kunt je lichaam trainen, kennis en vaardigheden vergaren zodat je jezelf respecteert om wat je kunt. Zorg goed voor jezelf, je uiterlijk en gezondheid. Je kunt grenzen zoeken van je talenten, je vrijheid, je manier van denken zodat je jezelf respecteerd. Je kunt laten zien dat je anders bent dan alle andere mensen door er exentriek uit te zien en respect te krijgen! Wat is respect? ... Dat is respect!

Kijk hiervoor ook bij het thema LHTBIQ+