Wat is respect?

Respect is eerbied, ontzag of waardering voor iets of iemand

Wat is respect?

Respect houdt in dat je begrijpt, accepteert en respecteert dat er verschillen zijn tussen mensen. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op opvoeding, cultuur, seksualiteit of religie. Respect betekent het openstaan voor en het accepteren van het 'anders' zijn. Juist het waarderen en respecteren van verschillen tussen mensen, of dat nu religie, opvoeding, cultuur of seksualiteit betreft, is respectvol en maakt dat je gewoon beleefd bent tegen anderen.

Lesmaterialen over respect

Als je op zoek bent naar lesmateriaal over respect voor leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs,kijk dan eens op de pagina: lesmateriaal over respect! Door middel van de lesmaterialen help je jouw leerlingen beter begrijpen wát respect precies is en waarom het zo belangrijk is. De lesmateriaal zijn geschikt voor burgerschapsonderwijs op jouw school en kunnen bijvoorbeeld ingezet worden tijdens de week van respect. Organiseer je dit schooljaar een project over respect, dan zijn de respectmuur, de respect armbandjes en de posters over respect heel geschikt daarvoor.

Wat is respect tonen?

Respect betekent niet dat we het allemaal met elkaar eens moeten zijn. We kunnen het oneens zijn over dingen en toch respect tonen. Je kunt bijvoorbeeld verschillende meningen hebben over iets, maar je moet nog steeds de mening respecteren van de persoon met wie je het niet eens bent. Mensen denken vaak dat als ze respect tonen voor iemands mening, dit betekent dat ze toegeven of toegeven aan iemand anders. Dit is niet het geval - de mening van een persoon blijft even relevant en belangrijk, zelfs als een andere persoon het er niet mee eens is. Respect betekent dat we elkaar accepteren zoals we zijn, ongeacht onze mening, geloofsovertuiging of politieke keuzes. Respect tonen betekent niet dat je het met iedereen eens bent, maar eerder dat je erkent dat er verschillende opvattingen en meningen over een kwestie kunnen zijn.

Wat is respect ...

 • Respect is .......  anderen net zo behandelen als we zelf behandeld willen worden. Uiteraard houd je rekening met de unieke persoonlijkheid en achtergrond van een ander. Respect voor een ander betekent dat je klaar bent om open te staan ​​voor wat ze te zeggen of te delen hebben, maar ook dat je zelf de nodige ruimte mag vragen als dat nodig is.
 • Respect is ....... het erkennen en waarderen van ieders gelijkwaardigheid, ongeacht hun leeftijd, geslacht, ras, handicap, seksuele geaardheid of religie.
 • Respect is ....... Vriendelijk en beleefd zijn. Als je op een open en vriendelijke manier met iemand omgaat, word je meestal op dezelfde manier behandeld.
 • Respect is ....... zorg dragen voor ons milieu en ons best doen om ervoor te zorgen dat het in de best mogelijke staat wordt gehouden. Dit betekent dat we ons bewust zijn van hoe we hulpbronnen zoals elektriciteit en water gebruiken, voor dieren en dieren in het wild zorgen, het milieu niet vervuilen door zwerfafval of overtollige plastic tassen te gebruiken en waar mogelijk ervoor kiezen om te fietsen in plaats van te rijden.

Waardering voor jezelf en anderen

Respect is waardering hebben voor iemand, voor wie ze zijn of voor wat ze doen. Deze waardering kan afkomstig zijn van gezag, functies, werkzaamheden en de inzet van personen. Personen met leidinggevende functies of die belangrijke werken verrichten, worden vaak door velen gerespecteerd. Respect is een basiswaarde van menselijke relaties. Wanneer mensen respect voor elkaar tonen, kan dit worden gezien als een gelijkwaardige relatie. Respect voor elkaar tonen geeft een gezonde relatie en vergroot het wederzijds begrip. Het is het vermogen om waardigheid en waarde toe te kennen aan anderen, ongeacht hun leeftijd, sekse of culturele achtergrond. Ook betekent respect de bereidheid om naar anderen te luisteren, hun persoonlijke ruimte te respecteren en hen te behandelen zoals je zelf ook behandeld wil worden. Respect moet gedeeld worden om echte relaties op te bouwen tussen mensen. Respect komt ook voort uit het respecteren van je eigen normen en waarden alsmede die van anderen.

Respect is belangrijk in elke beschaafde samenleving

Respect is een belangrijk onderdeel van elke beschaafde samenleving. Respect voor zichzelf, voor anderen en ook voor andere dingen zoals dieren en bezittingen van anderen of gemeenschappelijke dingen. Respectloos gedrag, zoals het opzettelijk beschadigen van andermans bezittingen, toont een gebrek aan respect. Respect is een krachtige waarde die bijdraagt aan onze universele verbondenheid. Het betekent begrip en waardering voor anderen hebben, ongeacht leeftijd, gender of afkomst.

Respect kan worden getoond voor andere mensen, maar ook voor dieren

Respect omvat ook respect voor alles dat leeft, dus ook dieren. Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat ze goed behandeld worden en in goede leefomstandigheden gehuisvest worden.

Een ander respecteren kan op 3 manieren:

1 - Gedwongen respect

Mensen wordt respect afgedwongen om zich aan de regels en wetten te houden. Gedwongen respect is goed zolang er geen sprake is van machtsmisbruik! Je doet meestal wat de ander zegt. Gedwongen respect is soms niet leuk! Is er sprake van machtsmisbruik dan hoef je er natuurlijk niet naar te luisteren. Voorbeelden van gedwongen respect zijn:

 • Ik ben groot en sterk dus jij luistert naar mij!
 • Ik ben veel ouder, dus jij luistert naar mij!
 • Ik heb gezag (b.v politieagent) dus jij luistert naar mij!

2 - Aangeleerd respect

Mensen wordt geleerd de regels en wetten te respecteren om problemen te voorkomen. Aangeleerd respect is goed om prettig te kunnen samenleven. Je kunt respect aanleren, door de omgangsvormen van anderen over te nemen. De anderen zullen dit waarderen! Voorbeelden van aangeleerd respect zijn:

 • Zeg: “Sorry of bied je excuses aan!”
 • Je mag niet vloeken!
 • Zeg: “Dank u wel, mevrouw, meneer!”
 • Wees zuinig met energie. Denk aan de natuur!
 • Spreek met twee woorden en zeg: “U”

3 - Spontaan respect

Mensen houden zich spontaan aan regels en wetten; het komt niet eens in ze op om hier tegenin te gaan. Spontaan respect verkrijgen is heel mooi. Je moet het goede voorbeeld uit je omgeving krijgen. Ik respecteer elk mens zoals hij of zij is. Als ik blij en vrolijk ben, dan worden anderen dat ook! Ik ben waakzaam voor mensen die misbruik van mij willen maken, ik ben wel lief en behulpzaam, maar niet gek! Spontaan respect is goed tenzij de ander bewust misleid wordt. Voorbeelden van spontaan respect zijn:

 • Je zegt bijvoorbeeld goedemorgen of goedemiddag of dank u wel, wat aardig van je.
 • Je doet met plezier iets voor iemand anders
 • Je vraagt of je kunt helpen als je ziet dat iemand hulp nodig is.
 • Je verricht een goede daad of heldendaad!

 

 Alle drie de vormen zijn goed om prettig te kunnen samenleven, zolang er geen sprake is van machtsmisbruik of misleiding.

Zelfrespect is zijn wie je bent

Maak je niet druk omdat je anders bent. Wees daar juist trots op! Dat maakt jouw uniek! je mag zijn wie je bent. Het accepteren van jezelf zoals je bent is het meest respectvolle wat je voor jezelf kunt doen. Durven uitkomen voor jouw mening zal respect afdwingen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: 'Ik respecteer jouw standpunt, maar ik zie het anders! Ben je het niet met mij eens? Dat mag! Maar kun jij mijn standpunt ook respecteren?'

Je kunt je lichaam trainen, kennis en vaardigheden vergaren zodat je jezelf respecteert om wat je kunt. Zorg goed voor jezelf, je uiterlijk en gezondheid. Je kunt grenzen zoeken van je talenten, je vrijheid, je manier van denken zodat je jezelf respecteerd. Je kunt laten zien dat je anders bent dan alle andere mensen door er exentriek uit te zien en respect te krijgen! Wat is respect? ... Dat is respect!

Niet respectvol is:

 • Pesten en online pesten
 • Het discrimineren van minderheidsgroepen