• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Grenzen - Gevoelens - Gevaren

 Social media en de drie G's uit de Selfie-methode

Social media

Om ervoor te zorgen dat je beter met social media leert omgaan en niet zo snel in de problemen komt, zijn drie dingen heel belangrijk: weten waar jouw grens ligt, hoe je je erbij voelt en weten welke gevaren er zijn. De drie G's: Grenzen - Gevoelens - Gevaren


Grenzen stellen voor jezelf en anderen

Net als in de gewone wereld is het in de digitale wereld ook heel belangrijk om goed je grenzen te leren kennen en te kunnen aangeven. Als je geen grenzen hebt, kan de digitale wereld je leven gaan beheersen en dat kan ten koste gaan van andere belangrijke zaken zoals je werk, resultaten op school, of voldoende nachtrust. Waar liggen jouw grenzen? En wat zijn de gevolgen als je over deze grenzen heen gaat? Ook anderen kunnen over jouw grens gaan, denk maar eens aan online pesten. Wat kun jij eraan doen als anderen jouw grenzen overschrijden en jouw veiligheid in gevaar komt?


Gevoelens van jezelf en van anderen

Net zoals in de gewone wereld om je heen, heb je ook in de digitale wereld te maken met gevoelens. Omdat in deze snel veranderende wereld zich veel nieuwe situaties voordoen, weten we nog niet altijd hoe we met onze gevoelens om moeten gaan. Welke gevoelens kun je veilig delen? Gevoelens in de digitale wereld kun je niet zien, anderen kunnen misbruik maken van jouw gevoelens. Omdat je de gevoelens van anderen niet altijd kunt herkennen, ben je in je eigen gevoelens erg kwetsbaar. De ander kan zich online anders voordoen dan hij in werkelijkheid is en misbruik maken van jouw gevoelens. 


Gevaren voor jezelf en door anderen

Net als in de gewone wereld zijn er ook gevaren in de digitale wereld. Het is belangrijk om deze gevaren te leren herkennen om ze zo te kunnen voorkomen. Je kunt dit voorkomen door een anti-virusprogramma en een sterk password te gebruiken, maar ook door zelf niet te appen in het verkeer. Maar er zijn meer gevaren en valkuilen zoals verleidingen, online pesten en viezeriken.

In de nieuwe digitale wereld moeten we nog veel ontdekken en leren over gevoelens, gevaren en grenzen, zodat we verantwoord met de smartphone om kunnen gaan. Mad world, smart me!

 

Bekijk ook de les 'Mijn wereld'

 

Grenzen - Gevoelens - Gevaren