• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering
Home » Thema » Vrede » Les vrede, vrijheid en respect

Les over vrede, vrijheid en respect

Geschikt voor het middelbaar onderwijs

 

Drie belangrijke aspecten binnen de samenleving zijn: vrede, vrijheid en respect. Maar ze hebben voor iedereen vaak weer een iets andere betekenis. De les over vrede, vrijheid en respect start met het werkboekje en daarna de PowerPoint-presentatie. Deze les gaat over het liedje van Nena: 99 luchtballonnen. Ze schreef het lied in de jaren 80 naar aanleiding van de wapenwedloop. De tekst hieronder komt uit de les over vrede, vrijheid en respect. Een unieke les over vrede, vrijheid en respect voor uw leerlingen en een mooie les voor burgerschapsonderwijs of bijvoorbeeld de week van respect. Download/lees de handleiding 'Vrede, vrijheid en respect' Hieronder een voorbeeld van de tekst uit deze les.

Vrede
Vrede is een situatie waarin geweld in relaties afwezig is. Er is harmonie, kalmte of sereniteit, of wederzijdse overeenstemming, tussen mensen of groepen. Het begrip vrede wordt vaak in één adem genoemd met het tegendeel: oorlog. Door belangentegenstellingen of meningsverschillen kunnen onderlinge spanningen toenemen. Mensen of groepen kunnen het op allerlei manieren of om allerlei redenen met elkaar oneens zijn. 

Gebeurt dit met lelijke of kwetsende woorden, dan is er een conflict of ruzie. Als dit verder escaleert kan het tot een handgemeen komen met vuisten, geweld of nog erger: met wapens. Overal waar onderlinge belangen zijn, kan de vrede verstoord worden. Het is dan ook heel belangrijk dat men hier waakzaam voor is en werkt aan de verstandhoudingen tussen mensen onderling om in vrede te kunnen blijven samenleven. Als geweld de oplossing was voor vrede, dan zou de mens allang in vrede leven!

Vrijheid
Vrijheid in een democratisch land geeft je de mogelijkheid om bijna alles te doen en laten wat je wilt. Vrijheid om te leven, waar en hoe je wilt, maar ook vrijheid van meningsuiting, politieke vrijheid of je vrij voelen in de kunst. Voor veel mensen die oorlog of onderdrukking meegemaakt hebben is vrijheid een andere beleving dan voor diegene die in vrijheid is opgegroeid. Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we aan blijven werken.
Vrijheid van meningsuiting geeft ieder mens het recht om zijn/haar overtuigingen kenbaar te maken. Dit betekent niet dat men alles zomaar mag zeggen. Zo zijn belediging en discriminatie onder bepaalde omstandigheden strafbaar. Het recht van vrijheid van meningsuiting kan niet bedoeld zijn om haat te zaaien of aan te zetten tot geweld. Vrij jouw mening verkondigen is gemakkelijk in een vrij land. Veel moeilijker is het luisteren naar en proberen te begrijpen van de mening van een ander.

Respect
- is het begrijpen en accepteren van de onderlinge verschillen tussen mensen;
- is het openstaan voor het ‘anders’ zijn en het waarderen van de verschillen in de mens.
Respect betekent niet dat je het met elkaar eens moet zijn. Je kunt het oneens zijn, maar elkaars mening respecteren. Mensen denken dat als ze respect hebben voor iemands mening dat meteen betekent dat ze deze persoon ‘gelijk’ geven. Ze zijn bang dat als ze respect tonen, hun mening zal ‘verdwijnen’ en dat zijzelf dus niet meer gerespecteerd worden in hun mening. Maar iemands mening respecteren is niet hetzelfde als hem daarin gelijk geven. Wij respecteren jullie standpunt, maar wij zien het anders! Zijn jullie het niet met ons eens? Dat mag! Maar kunnen jullie ons standpunt respecteren?

Het gaat er niet om wie gelijk heeft!
Veel belangrijker is het hoe we samen verder kunnen op deze wereld! We moeten samenwerken voor vrede, vrijheid en respect. Wij kunnen samenleven als we elkaars verschillen tolereren en respecteren en leren te begrijpen waarom iemand anders denkt of doet. Vrede en vrijheid komen in gevaar als men gaat oordelen in plaats van luisteren naar een andere mening. Het respecteren en accepteren van verschillen in religie, huidskleur, geaardheid of mening is respectvol. Jouw religie, huidskleur, geaardheid verandert er niet door.World Wide Web voor vrede, vrijheid en respect!

De computer, smartphone en tablet geven mensen de mogelijkheid zich te verbinden over de hele
wereld. Laten we dit inzetten voor de vrede en vrijheid van elk mens.
Mensen in vrede, vrijheid en respect?

  • Like vrede
  • Like vrijheid
  • Like respect

Gebruik dan ook al die nieuwe mogelijkheden voor een nieuwe sociale generatie die al hun kennis inzetten voor vrede, vrijheid en respect!
En pas goed op, want er is altijd het gevaar om vrede, vrijheid en respect te verliezen! Ook al is het fake nieuws over 99 luchtballonnen!

ONZE AARDE TELT 7.700.000.000 MENSEN
Allemaal geboren als lief klein baby’tje!

Wat heeft hen gemaakt tot wie ze nu zijn?
Wat is de invloed van hun omgeving geweest?
Ook jij bent ergens geboren op deze aarde.
Als jouw omstandigheden anders waren geweest was jij dan anders geworden?

- Is het je lot?
- Is het je omgeving?
- Heb je er zelf voor gezorgd?

Voor een smart en sociale generatie!