• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering

Les over vrede, vrijheid en respect

Deze les over vrede, vrijheid en respect is geschikt voor het middelbaar onderwijs

 

Les Vrede, vrijheid en respect

Drie belangrijke aspecten binnen de samenleving zijn: vrede, vrijheid en respect. Maar ze hebben voor iedereen vaak weer een iets andere betekenis. De les over vrede, vrijheid en respect start met het werkboekje en daarna de PowerPoint-presentatie. De les gaat over het liedje van Nena: '99 luchtballonnen'. Ze schreef het lied in de jaren 80 naar aanleiding van de wapenwedloop. Een unieke les over vrede, vrijheid en respect voor uw leerlingen en een mooie les voor burgerschapsonderwijs of bijvoorbeeld de week van respect.

Werkwijze les vrede, vrijheid en respect

De les start met het werkboekje. De leerlingen kunnen hier zelfstandig of in groepjes aan werken. Ze lezen de teksten en beantwworden de vragen. Daarna start u de PowerPoint-presentatie die gaat over het liedje van Nena: 99 luchtballonnen. Ze schreef het lied in de jaren 80 naar aanleiding van de wapenwedloop. Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op internet, bijvoorbeeld als u zoekt op holocaustboodschap. Na de PowerPoint-presentatie werkt de klas verder aan dit onderwerp middels kaartjes. Iedere leerling krijgt een kaartje om hierop zijn/haar eigen gevoel, mening, slogan of voorbeeldfiguur betreffende Vrede, Vrijheid en Respect te schrijven of te tekenen. Deze kaartjes kunnen in het lokaal opgehangen worden.

Als laatste stap kan er nog gediscussieerd worden over het onderwerp. Hierbij kunnen onderstaande vragen een hulpmiddel zijn:

 • Wat zijn de voor- en nadelen van onze huidige snelle communicatie? Denk daarbij ook aan fakenieuws.
 • Wat is de invloed van de nieuwe media op onze vrede, vrijheid en respect?
 • Is vrijheid van meningsuiting ook elkaar kwetsen? Hoever mag je gaan?
 • Kan een misverstand, zoals uit het liedje van Nena, ook vandaag de dag nog gebeuren?
 • Kunnen we één mensheid worden op één aarde?
 • Hoe tolerant zijn we? Jij, de school, de samenleving ...

Voor een goedlopende discussie kan gebruikgemaakt worden van het meegeleverde formulier ‘Discussiëren doe je zo!’.

 

Doelstelling van de les vrede, vrijheid en respect

Door de les ontdekken de leerlingen dat mensen zich met elkaar kunnen verbinden, ondanks onderlinge verschillen. Er wordt ook gekeken naar de rol van de nieuwe media hierin. Leerlingen komen onder leiding van hun docent met elkaar in gesprek over het thema Vrede, Vrijheid en Respect. Ze onderzoeken wat er nodig is om vrede, vrijheid en respect een kans te geven.

 

Productinformatie van deze digitale les:
De onderstaande digitale lesmaterialen download u via de website. U ontvangt hiervoor een mail met link.

 • Handleiding
 • PowerPoint-presentatie 'Fake nieuws'
 • Het werkboekje u kunt downloaden en uitprinten voor uw leerlingen of voor € 0,55 per stuk in gedrukte vorm bestellen.
 • Kaartjes A5
 • Tips voor de discussie
 • Download het affiche 99 luchtballonnen (zie afbeelding hieronder)
 • Download het affiche Vrede, vrijheid en respect (zie afbeelding hieronder)

 

TIP!

 • Bewaar de bestanden en gebruik de les elk schooljaar opnieuw.

Deze les is goed te combineren met het discussiepakket: 'Multiculturele samenleving'.