• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering
Home » Thema » Vrede

Vrede

Lesmaterialen over vrede

Vrede komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is een gevolg van menselijk handelen. Vrede staat steeds onder druk. Mensen kunnen de vrede verstoren, ruzie maken, onderdrukken, discrimineren, pesten, vechten en oorlog voeren en wanneer je naar de geschiedenis kijkt is dat ook vaak zo. Maar mensen kunnen ook vrede en vriendschap maken, behulpzaam en respectvol zijn, iedereen als gelijke behandelen en mensenrechten respecteren. De lesmaterialen over vrede stimuleren de leerlingen om na te denken over wat vrede is en hoe zij kunnen zorgen voor ‘vrede’ in hun eigen leefomgeving. Om vrede te bewaren is het belangrijk om naar elkaars mening te kunnen luisteren, te begrijpen dat iedereen anders is en te kijken hoe het lukt om er toch samen uit te komen. Bij het thema vrede passen ook de lesmaterialen over respect en vrijheid. Op de nieuwste poster ‘Samen voor vrede’ staat het handgebaar voor vrede. De vredesduif is het symbool voor hoop en vrede. 

 

 

Lesmaterialen voor kleuters en jonge kinderen

Bekijk op de website van Beertje Anders ook de lesmaterialen over het thema ruzie, samenwerken, gevoelens en luister naar het prachtige liedje ‘vrienden helpen elkaar’.

In gesprek met leerlingen

Waar denk je aan bij het woord vrede?
Welke vragen komen in je op als je aan oorlog denkt?
Welke vragen komen in je op als ja aan vrede denkt?
Wat zou er gebeuren als het altijd vrede was?
Wat zou er gebeuren als er nooit meer oorlog was? Wat is het verschil tussen oorlog en ruzie?
Hoe komt het dat er oorlog is?
Wat is er nodig voor vrede in de klas, of in het land, of in de wereld?
Kunnen mensen die erg van elkaar verschillen in vrede leven?

Conflicten oplossen

Ook in de klas en op school doen zich situaties voor, zoals haatdragende opmerkingen, leerlingen buitensluiten, online pesten, etc. die een goede onderlinge verstandhouding en een goede groepssfeer in de weg staan. Deze situaties plaatsen leraren en directies voor stevige uitdagingen. Hoe reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe omgaan met conflicten op school? Hoe lesgeven over gevoelige thema’s in het leerplan?

Als we met elkaar in vrede willen leven moeten we elkaar kunnen accepteren, vergeven, doorzetten en niet opgeven en conflicten oplossen zonder geweld. Als je conflicten oplost zonder geweld ga je met elkaar praten als er een probleem is. Je vertelt wat je dwars zit en
probeert te begrijpen wat de ander dwars zit. Je probeert je in te leven in de ander en zoek samen naar een oplossing die voor beide acceptabel is. Meningsverschillen oplossen met schelden, ruzie maken of vechten leiden nergens toe en geven alleen maar verliezers en oorlogen.

De oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft een grote invloed op ons nu de oorlog dichterbij is dan we gewend zijn. De grens van Oekraïne is ongeveer 1400 kilometer van ons vandaan, het doet veel met ons. We ervaren hier ook de angst voor de gevolgen van de oorlog. Ook hier kampen veel kinderen en jongvolwassenen met angst, onzekerheid en slaapproblemen door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Ze hebben het idee dat het nu steeds dichterbij komt. We hebben gelukkig al heel lang geen oorlog gehad die zo dichtbij was. Dit is dus ook wel een bijzondere situatie en dat maakt mensen en kinderen ongerust. Op sociale media uiten veel mensen hun bezorgdheid en kinderen bellen veel vaker de kindertelefoon met vragen over de oorlog. Ze bellen voor meer informatie, vertellen van slaapproblemen, maar angstgevoelens spelen op dit moment het meest.

 

Hoe kun je omgaan met angst voor oorlog?

Veel angst is er over het gebruik van kernwapens en de gevolgen hiervan en angst dat de oorlog ook hier in ons land kan komen. Naast goede informatie over de oorlog die je wellicht wat gerust kan stellen, kan het ook zijn dat je beter wat afleiding kunt zoeken. De hele tijd bezig zijn met de oorlog en de heftige beelden in het nieuws en op social media maken je ook angstig.

Angst voor de oorlog heeft invloed op je geestelijke gezondheid. Kijk niet te veel naar beelden en nieuws over de oorlog, dit bevestigd en vergroot je angst alleen maar. Praten over hoe je je voelt kan wel helpen om je minder angstig te voelen en samen kun je kijken of je misschien ook iets kunt doen om te helpen. Er zijn veel initiatieven waar je aan kunt bijdragen.

Global Peace Index

Vision of Humanity is opgericht in 2008. Op hun website vind je de Global Peace Index waarin 163 onafhankelijke staten en landen gerangschikt staan op hun niveau van vrede. Hoe lager de score van een land, gebaseerd op 23 indicatoren, hoe vrediger het land. Interessant om te kijken waar Belgie en Nederland staan in de index, maar ook welk land op nummer 1 staat.