• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering

Vrede

Lesmaterialen over vrede

Wij hebben geluk!

Geen oorlog!
Dat is anders voor Veronika, gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. Maar, positief als ze is, ze probeert er het beste van te maken. Samen met haar vriend Nikita heeft ze een film gemaakt: 'Hoe oorlog mijn leven veranderde'Deze film willen we graag met je delen, want wij beseffen ons maar al te goed dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. 

De lesmaterialen helpen om het thema Vrede beter te begrijpen:

Lesmaterialen over vrede

Vrede komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is een gevolg van menselijk handelen. Vrede staat steeds onder druk. Mensen kunnen de vrede verstoren, ruzie maken, onderdrukken, discrimineren, pesten, vechten en oorlog voeren en wanneer je naar de geschiedenis kijkt is dat ook vaak zo. Maar mensen kunnen ook vrede en vriendschap maken, behulpzaam en respectvol zijn, iedereen als gelijke behandelen en mensenrechten respecteren. De lesmaterialen over vrede stimuleren de leerlingen om na te denken over wat vrede is en hoe zij kunnen zorgen voor ‘vrede’ in hun eigen leefomgeving. Om vrede te bewaren is het belangrijk om naar elkaars mening te kunnen luisteren, te begrijpen dat iedereen anders is en te kijken hoe het lukt om er toch samen uit te komen. Bij het thema vrede passen ook de lesmaterialen over respect en vrijheid. Op de nieuwste poster ‘Samen voor vrede’ staat het handgebaar voor vrede. De vredesduif is het symbool voor hoop en vrede. 

Global Peace Index

Vision of Humanity is opgericht in 2008. Op hun website vind je de Global Peace Index waarin 163 onafhankelijke staten en landen gerangschikt staan op hun niveau van vrede. Hoe lager de score van een land, gebaseerd op 23 indicatoren, hoe vrediger het land. Interessant om te kijken waar Belgie en Nederland staan in de index, maar ook welk land op nummer 1 staat.

Oorlog en vrede

Vrede is een situatie waarin geweld in relaties afwezig is. Er is harmonie, kalmte of sereniteit, of wederzijdse overeenstemming, tussen mensen of groepen. Het begrip vrede wordt vaak in één adem genoemd met het tegendeel: oorlog. Door belangentegenstellingen of meningsverschillen kunnen onderlinge spanningen toenemen. Mensen of groepen kunnen het op allerlei manieren of om allerlei redenen met elkaar oneens zijn. Gebeurt dit met lelijke of kwetsende woorden, dan is er een conflict of ruzie. Als dit verder escaleert kan het tot een handgemeen komen met vuisten, geweld of nog erger: met wapens. Overal waar onderlinge belangen zijn, kan de vrede verstoord worden. Het is dan ook heel belangrijk dat men hier waakzaam voor is en werkt aan de verstandhoudingen tussen mensen onderling om in vrede te kunnen blijven samenleven. Als geweld de oplossing was voor vrede, dan zouden alle mensen allang in vrede leven! Maar helaas is er overal op de wereld oorlog en onderdrukking.

Conflicten oplossen 

Ook in de klas en op school doen zich situaties voor, zoals haatdragende opmerkingen, leerlingen buitensluiten, online pesten, etc. die een goede onderlinge verstandhouding en een goede groepssfeer in de weg staan. Deze situaties plaatsen leraren en directies voor stevige uitdagingen. Hoe reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe omgaan met conflicten op school? Hoe lesgeven over gevoelige thema’s in het leerplan?

Als we met elkaar in vrede willen leven moeten we elkaar kunnen accepteren, vergeven, doorzetten en niet opgeven en conflicten oplossen zonder geweld. Als je conflicten oplost zonder geweld ga je met elkaar praten als er een probleem is. Je vertelt wat je dwars zit en
probeert te begrijpen wat de ander dwars zit. Je probeert je in te leven in de ander en samen te zoeken naar een oplossing die voor beide acceptabel is. Meningsverschillen oplossen met schelden, ruzie maken of vechten leiden nergens toe en geven alleen maar verliezers en oorlogen.

In gesprek met leerlingen

Waar denk je aan bij het woord vrede?
Welke vragen komen in je op als je aan oorlog denkt?
Welke vragen komen in je op als ja aan vrede denkt?
Wat zou er gebeuren als het altijd vrede was?
Wat zou er gebeuren als er nooit meer oorlog was? Wat is het verschil tussen oorlog en ruzie?
Hoe komt het dat er oorlog is?
Wat is er nodig voor vrede in de klas, of in het land, of in de wereld?
Kunnen mensen die erg van elkaar verschillen in vrede leven?

Het accepteren en respecteren van verschillen

Het gaat er niet om wie gelijk heeft! Veel belangrijker is het hoe we samen verder kunnen op deze wereld! We moeten samenwerken voor vrede, vrijheid en respect. Wij kunnen samenleven als we elkaars verschillen tolereren en respecteren en leren te begrijpen waarom iemand anders denkt of doet. Vrede en vrijheid komen in gevaar als men gaat oordelen in plaats van luisteren naar een andere mening. Het respecteren en accepteren van verschillen in religie, huidskleur, geaardheid of mening is respectvol. Jouw religie, huidskleur, geaardheid verandert er niet door.

World Wide Web voor vrede, vrijheid en respect!

De computer, smartphone en tablet geven mensen de mogelijkheid zich te verbinden over de hele wereld. Laten we dit inzetten voor de vrede en vrijheid van elk mens. Mensen in vrede, vrijheid en respect? Gebruik dan ook al die nieuwe mogelijkheden voor een nieuwe sociale generatie die al hun kennis inzetten voor vrede, vrijheid en respect! En pas goed op, want er is altijd het gevaar om vrede, vrijheid en respect te verliezen! Ook al is het fake nieuws!

Onze aarde telt meer dan 7.700.000.000 mensen!
Allemaal geboren als lief klein baby’tje!

 

 • Wat heeft hen gemaakt tot wie ze nu zijn?
 • Wat is de invloed van hun omgeving geweest?

Ook jij bent ergens geboren op deze aarde.

Als jouw omstandigheden anders waren geweest was jij dan anders geworden?

 • Is het je lot? 
 • Is het je omgeving?
 • Heb je er zelf voor gezorgd?

In de lesmaterialen komt aan de orde:

 • Een democratische samenleving
 • Polarisatie
 • Tolerantie of verdraagzaamheid
 • Vrede, vrijheid en respect
 • Discriminatie
 • Haatzaaien
 • Onderdrukking
 • Iedereen is anders

Lesmaterialen voor kleuters en jonge kinderen

Lesmaterialen over het thema ruzie, samenwerken, gevoelens en ‘vrienden helpen elkaar’.