• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Vrijheid

Vrijheid
Vrijheid in een democratisch land geeft je de mogelijkheid om bijna alles te doen en laten wat je wilt. Vrijheid om te leven, waar en hoe je wilt, maar ook vrijheid van meningsuiting, politieke vrijheid of je vrij voelen in de kunst. Voor veel mensen die oorlog of onderdrukking meegemaakt hebben is vrijheid een andere beleving dan voor diegene die in vrijheid is opgegroeid. Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we aan blijven werken.
Vrijheid van meningsuiting geeft ieder mens het recht om zijn/haar overtuigingen kenbaar te maken. Dit betekent niet dat men alles zomaar mag zeggen. Zo zijn belediging en discriminatie onder bepaalde omstandigheden strafbaar. Het recht van vrijheid van meningsuiting kan niet bedoeld zijn om haat te zaaien of aan te zetten tot geweld. Vrij jouw mening verkondigen is gemakkelijk in een vrij land. Veel moeilijker is het luisteren naar en proberen te begrijpen van de mening van een ander.