Tweetalig onderwijs

Kooky Bear

Een aantal verhalen van Beertje Anders zijn verkrijgbaar in het Nederlands en in het Engels. Tweetalig dus. Wie van jongs af aan les krijgt in twee verschillende talen, raakt er snel aan gewend om niet alleen in die talen te spreken en te lezen, maar ook in verschillende talen te denken. Je past de vreemde taal namelijk overal toe.

Voordelen tweetalig onderwijs:

 • Jonge kinderen pakken over het algemeen makkelijk een tweede taal op.
 • Het komt tegemoet aan de wensen van een veel ouders en scholen.
 • Meer uitdaging voor talentvolle kinderen.
 • Het kan de kans vergroten op een baan waarbij een andere taal belangrijk is.


Beertje Anders = Kooky Bear


Hierbij zijn veel mogelijkheden:

 • Kijk een filmpje in het Nederlands en lees later hetzelfde verhaaltje voor in het Engels
 • Werk aan de vijf afspraken in het Engels en hang de afsprakenposter met Nederlandse tekst op of net andersom.
 • Lees voor in het Engels en de kinderen werken met het werkboekje in het Nederlands.
 • Lees samen het boekje waarin de kinderen kennismaken met Kooky Bear en combineren deze met het filmpje 'Wie is Beerje Anders' in het Nederlands.

Five rules

Prevent bullying by explaining the concept of bullying at a young age.
Even young children face bullying or its precursors (not being allowed to play with others, having toys snatched off them, etc). By teaching children from an early age to the causes of bullying, what bullying is and what can be done about it, you can help prevent bullying in future. Use the books and corresponding posters to encourage the children to establish five rules on how to treat one another. We will do one per lesson to make it easier to remember them all.

Rule 2 “Be nice to one another!”

Rule 3 “Say good things”

Rule 4 “Say what you do and do not want”

Rule 5 “Ask for help and help others!”

Certificate

Emotions

Naast de vijf afspraken zijn ook in het Engels verkrijgbaar:

Emotions 1 (reading book - 8 pages)

Emotions 2 (reading book - 8 pages)

Emotion masks

Bullying

Bullying (reading book)

Apples for Grandma (reading book)

Overige

Affiches:

Eat healthy treats!

You are a hero, if you help!

Tweetalig opvoeden

Tweetaligheid komt steeds vaker voor doordat mensen naar andere landen vertrekken om daar te gaan wonen en werken. Tweetalig opvoeden geeft enorme voordelen en een kind dat zich normaal ontwikkelt, kan moeiteloos twee of zelfs drie talen tegelijk leren. Doordat twee- of meertalige kinderen dubbel zoveel grammatica leren, profiteren ze daar hun hele leven van. Zo leren ze later gemakkelijker andere talen. Kinderen die twee- of meertalig worden opgevoed, beseffen eerder dat er een connectie is tussen schrift en klank en snappen eerder dat er verschillende woorden voor hetzelfde onderwerp bestaan. Vooral juist jonge kinderen zijn heel gevoelig voor taal, wat weer afneemt na het zevende jaar. Beertje Anders is dus heel geschikt voor tweetalig onderwijs omdat het juist geschreven is voor kinderen van ongeveer 3 tot 8 jaar. Voorlezen kun je nooit genoeg doen. Dat is om heel veel redenen goed voor de ontwikkeling, maar ook voor meertalig opvoeden. Spelenderwijs leren jonge kinderen zo al een beetje de Engelse taal herkennen en spreken.

Tips voor tweetalig opvoeden

 • Lees veel voor en zing liedjes in beide talen met je kind(eren).
 • Blijf consequent alleen jouw eigen taal naar je kind(eren) spreken, als beide ouders een andere taal spreken.
 • Kijk samen naar televisieprogramma’s en films in beide talen.
 • Laat je kind(eren) met andere kinderen, die deze taal ook spreken, spelen.
 • Ga op vakantie naar het land waar de taal gesproken wordt.
 • Skype met familieleden uit het land van herkomst.
 • Speel (ver)taalspelletjes met je kind(eren).