Gevoelens en emoties

Moeilijk gemakkelijk maken

Beertje Anders probeert altijd moeilijk thema's op een eenvoudige manier aan kleuters en jonge kinderen uit te leggen. Daarom heeft hij ook 12 filmpjes over gevoelens en emoties gemaakt. Daarnaast zijn er verschillende leesboekjes, de gevoelsdobbelsteen, maskers met emoties en heel veel werkbladen.

Emoties zijn de gevoelens die je ervaart in een bepaalde situatie. Dit kan bijvoorbeeld bang, boos, blij, gefrustreerd, verdrietig, jaloers of teleurgesteld zijn. Deze gevoelens gaan samen met een lichamelijke reactie, gezichtsuitdrukking en gedrag.

Vier basisemoties

Er zijn vier basisemoties: blij, bang, boos, verdrietig. Alle andere emoties zijn daarvan afgeleid. Kleuters en jonge kinderen moeten nog leren met hun emoties om te gaan en dat is niet altijd gemakkelijk. In de opvoeding is het omgaan met emoties vaak ingewikkeld. Beertje Anders helpt daarbij.

Omgaan met emoties

Eerst moeten kleuters en jonge kinderen leren de emoties te herkennen en te benoemen. Beertje Anders heeft hier leuke filmpjes en boekjes over. Ook moeten ze nog leren om hun emoties op een gezonde manier te uiten en te verwerken. Jonge kinderen uiten hun emoties primair en daardoor vaak heftig; een pittige driftbui, extreme angst of een fikse boosheid. Zowel de leeftijd als het temperament van je kind spelen hierbij een belangrijke . Het ene kind uit z’n emoties heftiger dan het andere. Hierbij kunnen de lesmaterialen van Beertje Anders goed helpen. Beertje Anders is een goed voorbeeld voor de kinderen, legt de emoties eenvoudig uit en helpt hierin te oefenen. Leren omgaan met gevoelens hoort bij de emotionele ontwikkeling van kleuters en jonge kinderen. 

Gevoelens herkennen

Het eerste filmpje 'Oefen 1' gaat over het herkennen van gevoelens. Beer Juf legt de gevoelens bang, boos, blij en verdrietig uit aan de beertjes. In het begin van het filmpje wordt uitgelegd dat via de twaalf verschillende emoties uitgeprint kunnen worden. Deze platen kunnen geplastificeerd worden en net als bij Beer Juf opgehangen worden in het klaslokaal. Zo kunnen de kinderen de gevoelens leren herkennen. Ook maakt Beer Juf gebruik van spiegels zodat de verschillende gevoelens geoefend kunnen worden. Ook het werkblad 'emoties intekenen' en het bij het filmpje behorende voorleesboekje zijn via de ledenpagina te downloaden. Door het kijken en luisteren naar het filmpje over gevoelens herkennen en het meedoen met alle oefeningen leren kleuters en jonge kinderen veel over het herkennen van emoties en gevoelens. Een leuke les voor het kleuteronderwijs, maar ook voor de dagopvang van jonge kinderen.

 

Filmpje: 'Oefen 1'

Voorleesboekje gevoelens 1

Download het boekje

Gevoelens en emoties herkennen

De onderstaande downloads worden gebruikt bij het filmpje: 'Oefen 1' 

De 12 verschillende emoties om uit te knippen en te plastificeren.

Werkblad emoties intekenen

Werkblad emoties intekenen 2

Gevoelens verbergen

Een filmpje'Oefen 2' over gevoelens verbergen. Beer Juf gaat dit oefenen met alle beertjes in de klas. Beer Juf legt uit dat je gevoelens niet tonen eigenlijk hetzelfde is als je gezicht verbergen achter een masker. Beer juf vertelt het verhaal van Beer Koning en het gouden masker. Daarna mogen alle beertjes zelf een masker gaan makenBij deze les passen de knipmaskers van Beertje Anders, Beertje Bruin en Beer Koning. De maskers zijn te downloaden op het ledengedeelte.

Filmpje: 'Oefen 2'

Voorleesboekje gevoelens 2

Download het boekje

Tweetalig opvoeden

Bent je lid, dan kun je deze twee voorleesboekjes over gevoelens ook in het Engels downloaden en voorlezen. Dat is leuk voor tweetalig onderwijs, maar ook om thuis jonge kinderen tweetalig op te voeden. 

Maskers maken en handgebaren:
De onderstaande downloads worden gebruikt in het filmpje: 'Oefen 2' en 'Beer Koning en het gouden masker' 

Knipmaskers Beertje Anders

Knipmaskers Beertje Bruin

Knipkleurmaskers en het gouden masker

Werkbladen handgebaren

Het gouden masker van Beer Koning

Extra werkbladen:

Gevoelens 3

Gevoelens 4

Filmpje: Gevoelens handgebaren

Filmpje: Beer Koning en het gouden masker

Filmpje: Beer Wild wordt tam 

Filmpje: Beertje Bruin is verdrietig

In het bos van Beer Koning woont Beer Wild. Hij werd altijd snel boos en zei dan lelijke dingen. Iedereen was bang voor hem. Beer Niets leert hem om aardig te zijn.

De ouders van Beertje bruin gaan scheiden en Beertje Bruin is daar erg verdrietig en boos over. Vervolg op dit verhaaltje: 'Waar blijft de vlam, als het vuur gedoofd is?'

Filmpje: Fantasie van mijn gevoelens

Beertje Anders gaat in zijn fantasie zich alle gevoelens en emoties voorstellen. Je mag je vaak niet boos, verdrietig, lief, verliefd, kwaad, lui, druk of vrolijk zijn. In je fantasie mag dit wel en kun je leren je gevoelens te sturen door er mee te oefenen en te spelen. Alle gevoelens mag je voelen. In je fantasie ga je denken in plaatjes die niemand anders kan zien. Alles mag en kan. Zo kun je leren je gevoelens te veranderen door je fantasie te gebruiken. We gaan rustig zitten. We gaan spelen met onze gevoelens. Probeer je eens helemaal te ontspannen ...

Gevoelsdobbelsteen

Bang, boos, lachen, verdrietig, blij en huilen oefenen

Een spelletje en oefening voor jonge kinderen om gevoelens te leren herkennen. Download de pdf en knutsel de gevoelsdobbelsteen in elkaar. Gooi de gevoelsdobbelsteen hoog in de lucht en doe het gevoel van de bovenkant na. Bang, boos, huilen, blij, lachen of verdrietig.

Gevoelens te herkennen en beschrijven

Jonge kinderen maken dagelijks verschillende emoties mee, maar kunnen deze nog niet herkennen, laat staan benoemen. Peuters kunnen hun emoties nog niet beheersen en hebben regelmatig een driftbui. Je emoties kunnen verwoorden is een belangrijke stap in het reguleren ervan.  Vanaf ongeveer vier jaar kan een kind vertellen dat het boos of verdrietig is. Het is steeds meer in staat om zich te beheersen, dit is nog wel moeilijk. Omgaan met emoties leert je kind gaandeweg. 


Oefenen met de gevoelsdobbelsteen

Om gevoelens te herkennen en te leren benoemen kan er geoefend worden met de gevoelsdobbelsteen. Hiermee leert hij de gevoelens onderscheiden en benoemen. Gooi met de dobbelsteen en vraag het kind om het gevoel van Beertje Anders te benoemen. Vragen bij de afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld zijn: 'Hoe voelt Beertje Anders zich hier? Waarom denk je dat Beertje Anders blij is? Waarom is Beertje Anders verdrietig? Ben jij wel eens boos geweest? Hoe voelde dat?' Het kan ook leuk zijn om de gevoelsdobbelsteen op te gooien zonder dat het kind al kan zien welk gevoel boven ligt. Speel dat gevoel na en laat het kind eerst raden welk gevoel wordt uitgebeeld, daarna de dobbelsteen laten zien.


Fysieke lesmaterialen:

Over gevoelens en gevoelens verbergen zijn ook twee kleine leesboekjes en twee vertelverhalen verkrijgbaar.