De Selfie-methode

over social media - mediawijsheid

 

smart en sociaal

De Selfie-methode bestaat uit een lessenreeks mediawijsheid voor jongeren. 

Met originele oefeningen voor de bewustwording. Geschikt voor jongeren vanaf 11 jaar. 

Bent u docenten, mediacoach, jongerenwerker, etc. dan kunt u aan de hand van de Selfie-methode inspirerende lessen, over mediawijsheid, aan uw leerlingen of de jongeren geven.


Welke handvaten geven wij aan de nieuwe generatie om te kunnen omgaan met deze nieuwe, snelle wereld?

Deze smartphone van de toekomst komt er vanzelf. 
De mooiste en nieuwste apps zullen nog gemaakt worden.
Een app om met 14 jaar je rijbewijs te halen voor een zelfrijdende auto! 
Of een onderwijs-app waarmee je in gamevorm je diploma kunt halen.

Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het zal er komen en misschien wel sneller dan we nu kunnen vermoeden. Maar zijn wij er al klaar voor? Welke handvaten geven wij door aan de nieuwe generatie om te kunnen omgaan met deze nieuwe snelle wereld? De schoolgaande generatie van nu kunnen we maar beter goed voorbereiden om 'safe & smart' om te gaan met een digitale wereld. 


De nieuwe media

De ontwikkelingen gaan snel op het gebied van de nieuwe media. Het gaat zo snel dat het amper bij te houden is. Wat honderd jaar geleden sciencefiction was, is nu realiteit. De smartphone en de tablet zijn het bewijs van kunstmatige telepathie. Alle kennis en informatie van de hele mensheid is op het World Wide Web terug te vinden; goed of kwaad. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot een heel complexe wereld. Deze complexe wereld brengt helaas ook gevaren, verleidingen en risico’s op verslaving en dwangmatig handelen met zich mee.


Aanpassen
Hoe gaan we om met die grote veranderingen? Hoe houd je je als mens staande in deze snelle wereld van kennis, informatie en verleidingen door onbeperkte communicatie tussen miljarden mensen. Hoe kun je op een gezonde manier samenleven met de computer, tablet en smartphone? Hoe ga je er sociaal en respectvol mee om? Welke regels en wetten, normen en waarden gelden er?

 

Tips & tools
Veel vragen en dus genoeg reden om hier verantwoord mee te leren omgaan. De lessen van Selfie geven de leerlingen inzicht en vaardigheden om hier op een sociale en verantwoorde manier mee om te gaan.

 

Selfie-methode
Zolang de smartphone nog een ruwe diamant is moeten we zelf leren omgaan met de verleidingen en gevaren die het gebruik van de smartphone met zich meebrengt.
- De smartphone uitzetten of wegleggen als we moeten slapen, uitrusten, geconcentreerd studeren of werken.  
- Het gebruik van de smartphone in het verkeer.
- Leren omgaan met de nieuwe gevaren van cybercriminaliteit, cyberpesten, sexting en grooming.
- Leren herkennen en omgaan met 'nieuwe gevoelens', zoals het gevoel van 'leeg zijn' of de angst om er niet bij te horen. 
Hopelijk zal er in de toekomst een smartphone komen die dat voor ons kan doen. Die gebruiksvriendelijker en veiliger is.


Waarom Selfie?
Selfie wordt als neutraal emotie-icoon bij deze lessenreeks gebruikt. In de communicatiewereld geven emotie-iconen de mogelijkheid ons gevoel of mening te uiten in een tekstbericht. Het verduidelijkt de emotie of intentie van het bericht. Het geeft gezichtjes aan berichtjes. Zo geeft Selfie uitdrukking aan de gevoelens bij de lessen. De naam Selfie is gekozen omdat iedereen zichzelf ermee kan vergelijken en iedereen zo zijn eigen keuzes kan maken en grenzen kan stellen in het gebruik van de nieuwe media.

 

In de Selfie-methode gaan we uit van drie werelden!

1 - de wereld om je heen
2 - de wereld in je hoofd 
3 - de digitale wereld

 

 

Thema's Selfie-methode:

Alle thema's zijn ook afzonderlijk voor bijvoorbeeld een (gast)les of ouderavond in te zetten.

 

De drie G's

Hoe kunnen we ons beschermen tegen lelijk taalgebruik, haatmail, hufterigheid, cyberpesters, oplichters, viezeriken, loverboys en hackers? Zijn we opgewassen tegen reclame, verleidingen, push-berichten, misleidingen en fake nieuws? Welke grenzen stellen we in het gebruik van de digitale wereld? Wat zijn de gevolgen als je over deze grenzen heen gaat? Denk daarbij aan rust/slaap, multitasking, verslaving en gebruik in het verkeer. Wat zijn onze 'digitale fatsoensnormen' en wat kun je eraan doen als deze grenzen overschreden worden? Hoe gaan we in de digitale wereld om met onze menselijke gevoelens en emoties? Welke gevoelens kun je delen? Hoe kun je ze digitaal veilig delen?