Verhaal om vrijwilligers te bedanken

Moraal verhaal: Belangeloos pad

Een leuk verhaal om iedereen te bedanken voor hun belangeloze inzet in het afgelopen schooljaar. Bedank ouders, vrijwilligers, kinderen en docenten! Dankzij jullie inzet het afgelopen jaar, plukken we daar in de toekomst weer de vruchten van.

Op een dag besloot een koning een wandeling te maken. Hij was die dag vijfentwintig jaar koning en had gehoord dat er een pad achter zijn paleis liep, met rododendrons die nu prachtig in bloei stonden. Hij had hard gewerkt en met zijn rijk ging het heel goed. Hij had zo'n wandeling al lang niet meer gemaakt, dus een welverdiende wandeling in de natuur zou hem goed doen, dacht hij. Hij volgde nu al geruime tijd het prachtige pad met de bloeiende rododendrons die ook nog eens heerlijk roken. Wie heeft toch al deze kleurige planten, geplant dacht hij en waar leidt dit pad heen? Aan het einde van het pad zag hij een prachtig bloemenveld met een open plek waar een oude man met veel moeite een appelboom plantte. Hij sprak de man aan en zei: 'Beste man waarom plant u die boom? Het zal nog jaren duren voordat die boom vruchten draagt. U zult er zelf waarschijnlijk nooit de vruchten van kunnen plukken.'De oude man stond op, boog voor de koning, ging respectvol zitten en zei: 'Beste koning, met alle respect, ik zal waarschijnlijk de vruchten nooit plukken, maar mijn kinderen en kleinkinderen zullen er de vruchten van plukken. Daarom plant ik deze boom.'

De koning, verbaasd over dit mooie antwoord, gaf de man een geldstuk. De man antwoordde daarop: 'Mijn dank, beste koning, nu heb ik de boom nog maar net geplant en hij werpt al zijn vruchten af.' De koning, weer verbaasd over zijn wijze antwoord, gaf de oude man opnieuw een geldstuk en vroeg: 'Beste man, u ziet er erg oud uit. Mag ik u vragen hoe oud u eigenlijk bent?' De oude man die amper nog kon staan zei fier: 'Ik ben pas vijfentwintig jaar geworden, beste koning.' De koning, verrast door dit antwoord, werd een beetje boos en antwoordde: 'Neemt u mij in de maling? U kunt geen vijfentwintig jaar zijn, u moet veel en veel ouder zijn.' De oude man glimlachte en zei: 'Toch klopt het, want ik ben pas gaan leven toen u vijfentwintig jaar geleden koning werd en iedereen een stukje land gaf om erop te verbouwen.

Toen pas begon mijn leven. Wat u toen zaaide werpt nu zijn vruchten af.' En hij gaf de koning een appel. De koning, blij om dit prachtige antwoord, lachte en gaf de man nog een geldstuk. 'Ik ga nu snel terug naar mijn paleis, want als ik langer bij u blijf, wijze man, dan ben ik straks een arme koning.'De oude man ging verder met planten. Alleen plantte hij nu een jong rododendronplantje aan het einde van het pad. De koning had altijd al veel respect gehad voor mensen die zich belangeloos en zonder geldelijke voordelen inzetten voor de natuur en mensen in zijn rijk. De koning wandelde nog regelmatig over het mooie pad. De oude man heeft hij nooit meer gezien, maar het verhaal over zijn ontmoeting met de wijze man vertelt hij aan iedereen die het maar wil horen. Ook plaatste de koning een bord aan het begin van het pad met het opschrift: 'Belangeloos pad, voor alle hulpverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en iedereen die zich belangeloos inzet voor anderen.'

Download de gratis PowerPoint-presentatie 'Belangeloos pad'

Overzicht van alle moraal verhalen

Dit verhaal is ook verkrijgbaar als vertelverhaal voor de Kamishibai

Vertelverhaal Belangeloos pad
Dit vertelverhaal gaat over een oude man die zich belangeloos inzet voor anderen. Een moraal verhaal dat iedereen aanspreekt en heel is om voor te lezen aan vrijwilligers, hulpverleners of mantelzorgers te bedanken voor hun inzet voor anderen. Lees hier het hele vertelverhaal

Het verhaal staat ook in het leesboek 'Think outside the box'

 

Welke invloed heeft de smartphone op jouw leven? Een boek met moraal verhalen voor een smartphonegeneratie. De verhalen zullen je aan het denken zetten over een slim en sociaal smartphonegebruik. De oude verhalen zijn zo bewerkt en herschreven dat we nieuwe inzichten krijgen over onze huidige maatschappij. Leuk om cadeau te geven en te krijgen!