• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering

Pesten schoolbreed aanpakken

 • Lespakket 'Pesten en samenwerken' voor de jongste leerlingen of onderbouw
 • Lespakket 'Pesten en gedrag' voor 6 - 9 jaar of middenbouw
 • Lespakket 'Pesten en iedereen is anders' voor 9-12 jaar of bovenbouw

Pesten en samenwerken

Les over pesten voor de jongste leerlingen

Voor de allerjongste leerlingen zal het besef van pesten de komende jaren meer en meer betekenis krijgen. Een goede reden om tijdig uit te leggen wat pesten is, dat het niet leuk is als het in de groep gebeurt en dat je er erg verdrietig van kunt worden. Maar nog belangrijker is om in te zetten op een goede onderlinge samenwerking. Met dit project willen we daar graag een bijdrage aan leveren. Het project is zo opgezet dat de kinderen in tweetallen werken aan beide werkboekjes. Daarbij ligt de nadruk op het samenwerken, lief zijn voor elkaar en lieve woorden zeggen (complimenten maken).

Werkwijze: 

De PowerPoint-presentatie met uitleg over pesten

Start met de PowerPoint-presentatie met op de eerste zes dia’s uitleg over pesten. Op deze dia’s staat wat pesten is, dat andere kinderen er verdrietig van worden en dat we daarom in een werkboekje vijf opdrachten gaan doen met telkens een ander kindje. We gaan samenwerken en terwijl we samenwerken doen we lief voor elkaar en helpen we elkaar. Tijdens het maken van de opdrachten zeggen de leerlingen goede woorden en geven ze elkaar complimentjes. 

Het werkboekje

Vanaf de zevende dia kan de PowerPoint-presentatie gebruikt worden als ondersteuning tijdens het werken in het werkboekje. In het werkboekje staan vijf opdrachten. Elke opdracht wordt met een ander kind uit de groep/klas gemaakt. Zo werken de leerlingen dus samen met vijf verschillende kinderen. De bedoeling is dat de kinderen samen in de beide boekjes gaan kleuren, hierbij elkaar goed helpen en lief zijn voor elkaar. Tijdens het samenwerken zeggen de kinderen goede woorden en geven ze elkaar complimenten. Is dit goed gelukt, dan krijgen ze van juf of meester de eerste stempel in hun werkboekje. De stempelset krijgt u meegeleverd in het pakket.

De opdrachten

Opdracht 1 (PPP dia 10) - Samen kleuren. Help elkaar. Als het gelukt is krijgen ze een eerste stempel in hun werkboekje.
Opdracht 2 (PPP dia 12) - Hierbij kunnen de kinderen goede woorden tegen elkaar zeggen. Ze kunnen elkaar tijdens het kleuren een complimentje geven over het kleuren. Als het gelukt is krijgen ze de tweede stempel in hun boekje.
Opdracht 3 (PPP dia 14) - Bij deze opdracht kiezen de leerlingen samen een puzzel uit en gaan ze die samen maken. Ook mogen de letters op de bladzijde natuurlijk nog weer samen ingekleurd worden. Als het lukt krijgen ze de derde stempel.
Opdracht 4 (PPP dia 16) - Bij opdracht vier moeten de poppetjes gekleurd worden in de kleurtjes van de potloden die erbij staan.
Opdracht 5 (PPP dia 18) - Bij deze opdracht kleuren de leerlingen de polsbandjes die vervolgens uitgeknipt en uitgedeeld kunnen worden. Ze kunnen zelf een armbandje omdoen maar ook een bandje weggeven aan een ander kindje. Bij het omdoen van de armbandjes hebben ze een beetje hulp nodig van juf of meester.

Het lespakket 'Pesten en samenwerken' bestellen:

Lespakket over pesten voor kleuters

Dit lespakket bestaat uit twee posters en het werkboekje. De tweede poster wordt gebruikt om samen in te kleuren.

Per post ontvang je:

 • de poster 'Dit is pesten' (A2-formaat)
 • de kleurposter over pesten (A2-formaat)
 • het werkboekje 'pesten en samenwerken' (A5-formaat)


Digitaal ontvangt je:

 • de handleiding 'pesten en samenwerken'
 • de PowerPoint-presentatie
 • het werkboekje om eventueel uit te printen voor alle leerlingen
 • zes kleurplaten

De digitale lesmaterialen download je via de website. Hiervoor ontvang je een mail met link.