• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Internationale Dag tegen Homofobie

Een veilige omgeving

Het is belangrijk om scholen en andere plekken waar jongeren samenkomen, veilig te maken.

Actief bijdragen aan een veilige omgeving voor lhbtqia+-jongeren kan door aandacht te schenken aan seksuele en genderdiversiteit. Je kunt als school ieder jaar meedoen aan bijvoorbeeld:

  • de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie op 17 mei
  • de Coming Out Day op
  • Paarse Vrijdag op de tweede vrijdag in december