• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Goede voornemens schrift

€ 14,95

Goede voornemens schrift

Werkwijze van het goede voornemens schrift:
1 - Bedenkt voor jullie klas/groep goede voornemen en schrijf dit op in dit schrift.
2 - Nu mag iedereen voor zichzelf goed voornemens in dit schrift schrijven, dat je met anderen wilt delen. ALs je klaar bent geef je het schrift aan de volgende. Iedereen in de groep/klas kan een eigen pagina gebruiken en zijn/haar naam erbij schrijven.
3 - Het schrift gaan we later nog eens doornemen om te kijken of de doelen bereikt zijn.

Een schrift met tips om je goede voornemens te laten slagen.

Veel plezier met het bedenken en ... vooral veel succes met het bereiken van je goede voornemens!

Het goede voornemens schrift voor doelen stellen, teambuilding, sfeer in de klas verbeteren, groepsgevoel verbeteren en succes op school.

Rating: 5 sterren
8 stemmen

Het Goede voornemens schrift

De les goede voornemens start met de PowerPoint-presentatie 'Goede voornemens'. Er wordt uitgelegd welke goede voornemens je zou kunnen kiezen en waarom je dat zou doen. Daarna gaan alle leerlingen voor zichzelf een goed voornemen bedenken en worden er samen voor de hele klas goede voornemens bedacht. Alle goede voornemens worden in het schrift geschreven.

Bestel dit schrift ook voor uw leerlingen om groepsdoelen en persoonlijke doelen te halen. De les zal uw leerlingen motiveren en helpen persoonlijke leerdoelen na te streven. Daarnaast zullen gestelde gezamenlijke doelen zoals ‘elkaar meer helpen’ of ‘we gaan respectvol met elkaar om’ de sfeer in de klas/groep verbeteren. Het Goede Voornemens Schrift is daarom geschikt voor elke klas/groep. Verbeter de sfeer in de groep/klas en motiveer leerlingen tot betere prestaties! Bekijk de uitleg (PDF)

Het Goede Voornemens Schrift

De tekst hieronder komt uit de les 'Goede voornemens' - 'Goede voornemens Schrift'.

Doel of doelstelling bereiken

Met goede voornemens wil je meestal iets bereiken. Je wilt iets veranderen en dat wordt dan je doel of doelstelling. Dat wil je bereiken! Je wilt bijvoorbeeld je conditie verbeteren, want dat is goed voor je gezondheid. Of je wilt meer gaan leren om betere cijfers te halen. Goede voornemens zijn dus bedoeld om jezelf te verbeteren, maar ook om grenzen te verleggen. Goede voornemens kun je individueel hebben, maar ook samen met iemand of met een groep/klas. Je spreekt bijvoorbeeld samen af om vriendelijker met elkaar om te gaan. Het doel is dan dat de sfeer in de groep/klas beter wordt. Omdat je een gewoonte gaat veranderen, is het moeilijk om je aan je goede voornemen te houden. Dagelijkse gewoontes aanpassen lukt niet zomaar. Je kunt gemakkelijk terugvallen in je oude levensstijl, er is dan niets veranderd. Neem daarom kleine stappen om je doel te bereiken.

Goede voornemens is doelen stellen!

Bedenk eens voor jezelf, jullie klas/groep een goed voornemen. Schrijf deze op en maak er een doel van om dit te bereiken. Kies verstandig wat je doelstellingen zijn. Lees maar eens het moraal verhaal over prioriteiten stellen: Een kopje koffie, thee of een glaasje...?

 

Tips om je goede voornemens te laten slagen!

  • Maak kleine veranderingen, kleine voornemens met haalbare doelen.
  • Focus je steeds op één belangrijk doel. Bepaal wat voor jou het meest belangrijk is, en ga dat doen.
  • Goede voornemens komen vaker uit als je ze aan iemand vertelt of als je ze opschrijft!
  • Deel je goede voornemens met elkaar en probeer samen te slagen in de goede doelen die jullie je voorgenomen hebben.
  • Een goede voorbereiding is het halve werk, dus denk van tevoren eens na over de moeilijke momenten en praat er samen over.
  • Hou vol! Lukt het een keer niet? Geef niet op! Morgen is er weer een dag om wél succesvol te zijn.

Veel plezier met het bedenken en ... vooral veel succes met het bereiken van je goede voornemens!

En als je dan succes hebt....