• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

overige Posters

burgerschapslessen in het onderwijs

Overige posters

Het doel van de posters is om een bijdrage te leveren aan de sociale veiligheid op school. Vormen van ongewenst gedrag in schoolsituaties en thema's zoals discriminatie, pesten en seksuele diversiteit kunnen aan de hand van de posters bespreekbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld tijdens de burgerschapslessen of maatschappijleer. Zowel binnen het basisonderwijs, als in het voorgezet onderwijs komt de laatste tijd meer nadruk te liggen op burgerschapslessen. Burgerschapsvorming in het onderwijs bereidt jongeren voor op het functioneren in de maatschappij.

Burgerschapsonderwijs voor kinderen en jongeren

In het onderwijs moet er veel aandacht zijn voor burgerschap. Niet alleen in de vorm van veel kennis over de democratie en de rechtsstaat, maar vooral ook over hoe we op een respectvolle manier met elkaar omgaan en omgaan met verschillende opvattingen die er zijn. Aan de hand van de posters en de lessen op deze website is het geven van burgerschapsonderwijs gemakkelijker. Zo is er bijvoorbeeld volop keuze uit posters over respect en kunnen de daarbij behorende lessen gegeven worden.

Bekijk alle lesmaterialen voor de multiculturele samenleving voor bijvoorbeeld de burgerschapslessen in het onderwijs.

Burgerschapsonderwijs is al wettelijk verplicht. Sinds 2006 zijn Nederlandse scholen bij wet verplicht aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’, maar veel scholen vinden nu niet duidelijk wat er precies van hen wordt verwacht. Wat wil jij je leerlingen meegeven als mens, en als burger in de maatschappij?