• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering

Respect

Respect uitdragen

 

Lees alles over respect

Vragen die je kunnen bezighouden en die we zo goed mogelijk gaan beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is respect?
 • Wat is de betekenis van respect?
 • Wat betekent respecteren?
 • Vormen van respect
 • Waar komt het woord respect vandaan?
 • Waarom is respect belangrijk?
 • Hoe krijg je meer respect?
 • Welke woorden horen bij respect?
 • Wat is respectloos zijn?

Wat is respect?

Respect houdt in dat je begrijpt, accepteerd en respecteerd dat er verschillen zijn tussen mensen. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op opvoeding, cultuur, seksualiteit of religie. Respect is het openstaan voor en het accepteren van het 'anders' zijn van anderen. Juist het waarderen en respecteren van verschillen in de mens is respectvol en geeft dat je gewoon beleefd bent tegen anderen. Het discrimineren van minderheidsgroepen past daar dus niet bij. 

Wat is de betekenis van respect?

Respect houdt niet in dat je het dus altijd met elkaar eens moet zijn. Je kunt het over dingen oneens zijn. Je verschilt bijvoorbeeld van elkaar van mening over iets, maar je respecteerd de mening van de ander. Vaak denken mensen dat als ze respect hebben voor iemands mening dit ook betekent dat ze deze persoon 'gelijk' geven. Ze zijn bang dat zijzelf met hun mening niet meer gerespecteerd worden. Respect is wat we allemaal nodig zijn. We willen allemaal gezien en gewardeerd worden.

Wat betekent respecteren?

Iemand vrij laten qua keuzes of mening. Wie een ander respecteert kan de ander aanvaarden in wie hij of zij is als mens, ongeacht de standpunten, religie of politieke keuzes die de ander heeft. Maar iemands mening respecteren is niet hetzelfde als hem daarin gelijk geven. Jouw mening blijft, naast de mening van de ander, gewoon even belangrijk. Je respecteert het dat een ander anders denkt dan jijzelf.

Vormen van respect

We onderscheiden drie vormen van respect. Gedwongen respect, aangeleerd respect en spontaan respect. Respect houdt ook in dat je respectvol omgaat met de natuur en de dieren. Uitbuiting hiervan is respectloos.

Lees meer over: 'Wat is respect' en de 'vormen van respect'.

 

Voor het onderwijs
Om te leren wat respect is hebben we verschillende lesmaterialen uitgebracht.

 1. Het werkboekje 'Wat is respect'
 2. De respectmuur
  Met het 'lespakket de respectmuur' maak je samen als groep, klas of met de hele school een respectmuur. In het begin hangt er alleen een voorbeeldposter. Alle leerlingen en docenten ontvangen een 'baksteen' en schrijven of tekenen hier iets op met betrekking tot respect. Deze kaarten worden rondom de voorbeeldposter opgehangen en zo groeit de muur van respect op school. Het is een actief en leerzaam project over respect en kan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens de 'week van respect' of 'de gouden weken' aan het begin van het schooljaar.
 3. Posters over respect
  Alle posters over respect bevatten een duidelijke boodschap door de tekst en de afbeelding! Hoe gaan we met elkaar om? Respect is heel veelzijdig en voor iedereen anders, maar enorm belangrijk voor een veilig en positief schoolklimaat en voor een fijne samenleving.

Waar komt het woord respect vandaan?

Het woord respect komt van het Latijnse woord re-spicere, wat 'terugkijken' of 'omkijken' betekent en stamt uit de Romeinse tijd. Als een Romein in Athene was een gevaarlijke plek voor de Romeinen. Ze konden elk moment aangevallen worden en daarom keken ze, uit ontzag, voortdurend over hun schouder of er rovers of ander onverlaten hun zouden kunnen aanvallen. Je kunt het woord ook zien als re-spect, ofwel het 'nog eens (beter) kijken'. Dan kijk je met meer belangstelling en interesse naar de ander en kun je de ander beter begrijpen (respecteren). 

Waarom is respect belangrijk?

Door respect blijft de wereld als het ware bestaan. Respect verbind mensen in positieve zin. Dit geldt ook voor de natuur en de dieren. Respect voor mensen, dieren en natuur zorgt ervoor dat we zorgvuldig handelen, rekening houden met elkaar en de ander in zijn/haar waarde laten.

Hoe krijg je meer respect?

Respect neemt toe naarmate we elkaar meer als gelijke behandelen. Iedereen is anders, maar wel gelijkwaardig. Meer berip en dus respect voor een ander kan toenemen als we meer van elkaar zouden afweten. Als je bekend bent met een andere cultuur, religie, sexuele geaardheid, etc. zal er meer onderling begrip komen. Het is dus ook heel belangrijk als hier op school veel aandacht voor is. 

Wat is respectloos zijn?

Als je respectloos bent, dan heb je geen ontzag voor de ander kwets je de ander opzettelijk om zijn/haar mening, religie, geaardheid of cultuur. Op social media en in nieuwsapps neemt respectloosheid enorm toe. Als iemand zijn mening over iets geeft, komen er snel hele respectloze, negatieve en afbrekende reacties op. Waarom laten we de ander niet in zijn/haar waarde? Het is verstandig dit niet persoonlijk op te vatten. Alles wat je tenslotte over een ander zegt, zegt iets over jezelf!

Welke woorden horen bij respect?

Woorden die bij respect horen zijn: aanzien, bewondering, eerbied, ontzag, waardering, achting, etc.

 

Voor het onderwijs

Er zijn veel lesmaterialen waarmee we respectvol gedrag kunnen bevorderen. 

 1. De les 'Iedereen is anders'
 2. Lespakket 'Respect at school', met twee lessen over respect en een posterstandaard met 15 verschillende posters over respect. Met de posters kan in een klas of aula respect onder de aandacht gebracht worden door regelmatig een ander poster in de standaard te plaatsen.
 3. Het werkboekje 'Respect en respectloos'
 4. Lees de gratis verhalen voor in de klas: 'Het geheim van respect', 'Respect voor Koning Virat', 'Twintig witte en één grijs muisje', Varken of engel? en 'De uil en de flamingo'
 5. Voor jonge kinderen is er de afspraak 'Goede woorden zeggen' met de 'Goede woorden polonaise' van Beertje Anders
 6. Het lespakket 'Normen en waarden' met de leuke smartphone kaartjes.