• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering
Home » Thema » Start van het nieuwe schooljaar

Start van het nieuwe schooljaar

Lesmaterialen voor de start van een nieuw schooljaar

De eerste momenten en dagen dat een nieuwe groep bij elkaar is, is het dus al heel belangrijk om de groep zo te laten samenwerken dat iedereen elkaar op een positieve manier leert kennen. Investeer vanaf dag één aan een positief groepsklimaat. De vele lesmaterialen kunnen hierbij helpen.

 

De Gouden Weken aan het begin van het schooljaar

Een goede start is het halve werk. Als de school weer opstart is het belangrijk dat alles goed voor elkaar is en dat er tijd besteed kan worden aan de groepsvorming. Vooral in deze eerste weken  moet iedereen weer wennen aan elkaar en het schoolritme. Geef ook duidelijke grenzen aan zodat alle groepsleden zich veilig voelen. Het is een goed moment om de regels die op school gelden duidelijk onder de aandacht van de leerlingen te brengen. 

Poster 'Mijn motivatie'

Een leuke poster om het schooljaar mee te starten. Hang de poster op in de klas en geef alle leerlingen het werkbladje waarop zij hun motivatie opschrijven voor een succesvol jaar. Het werkblad kunt u gratis downloaden.

Poster 'Wij'

Aan een fijne groep kun je 'bouwen'. Op de poster 'Wij' staan de belangrijkste kenmerken voor een fijne sfeer in de groep. 

Posters met afspraken

Twee verschillende posters met positieve en motiverende afspraken voor thuis of op school. Het formaat van posters is A3, waardoor ze ook in een posterstandaard of wissellijst passen.

Groepsgevoel versterken

Posters die ingezet worden om het groepsgevoel te versterken. Het versterken van het groepsgevoeldraagt bij aan een positief groepsklimaat. Op deze pagina een overzicht van posters die bijdragen aan fijne groepssfeer.

 

Kijk voor meer inspiratie ook bij het thema: motiveren en bij de motiverende posters