• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Start van het nieuwe schooljaar

Lesmaterialen voor de eerste weken

Start van het nieuwe schooljaar

De eerste momenten en dagen dat een nieuwe groep bij elkaar is, is het al heel belangrijk om de groep zo te laten samenwerken dat iedereen elkaar op een positieve manier leert kennen. Investeer vanaf dag één aan een positief groepsklimaat. De lesmaterialen kunnen hierbij helpen. Maak bij de start van het nieuwe schooljaar gebruik van de vijf mooie posters over motivatie, elkaar helpen, teambuilding en afspraken. 

 

De Gouden Weken aan het begin van het nieuwe schooljaar

Een goede start is het halve werk. Als de school weer opstart is het belangrijk dat alles goed voor elkaar is en dat er tijd besteed kan worden aan de groepsvorming. Vooral in deze eerste weken  moet iedereen weer wennen aan elkaar en het schoolritme. Geef ook duidelijke grenzen aan zodat alle groepsleden zich veilig voelen. Het is een goed moment om de regels die op school gelden opnieuw onder de aandacht van de leerlingen te brengen. 

Vijf posters voor de start van nieuwe schooljaar

1 - Poster 'Mijn motivatie'

Een leuke poster om het schooljaar mee te starten. Hang de poster op in de klas en geef alle leerlingen het werkbladje waarop zij hun motivatie opschrijven voor een succesvol schooljaar. Het werkblad 'Mijn motivatie voor een nieuw en succesvol schooljaar' kunt u gratis downloaden.

2 - Poster 'Wij'

Aan een fijne groep kun je 'bouwen'. Op de poster 'Wij' staan de belangrijkste kenmerken voor een fijne sfeer in de groep. Download de gratis PowerPoint-presentatie bij deze poster.

3 - Poster 'Help elkaar'

Een poster uit een serie van zes posters over het verbeteren van de wereld. Je moet daarin bij jezelf beginnen.

4 - Posters met afspraken

Twee verschillende posters met positieve en motiverende afspraken voor thuis of op school. Het formaat van posters is A3, waardoor ze ook in een posterstandaard of wissellijst passen. Bij deze posters is ook een gratis PowerPoint-presentatie gemaakt

5 - Poster 'Like onze afspraken' 

Samen, aan het begin van het nieuwe schooljaar, afspraken maken voor een goede groepssfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. Om ideeën op te doen voor de afspraken op deze poster kan eerst de gratis PowerPoint-presentatie bekeken worden.

Bij de start van het nieuwe schooljaar het groepsgevoel versterken

De posters worden in de klas of groep worden om het groepsgevoel te versterken. Samen kan het nog leuker! Iedereen moet zich prettig en veilig voelen in de nieuwe groep. Het versterken van het groepsgevoel draagt bij aan een positief groepsklimaat. Op deze pagina een overzicht van posters die bijdragen aan fijne groepssfeer. Zoek je lesmaterialen over jezelf mogen en kunnen zijn, kijk dan ook bij de lesmaterialen over LHBTIQ+ 

Lesmaterialen voor een fijne start van het nieuwe schooljaar

Back to school: Tips voor een succesvol nieuw schooljaar.

Kijk voor meer inspiratie ook bij het thema: motiveren en bij de motiverende posters