Positief groepsklimaat

voor een positief leefklimaat in groep of klas

Positief groepsklimaat

Een positief groepsklimaat heeft een directe invloed op het leer- en leefklimaat in de groep/klas. Een positief groepsklimaat of positieve klassfeer is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen kunnen pas tot leren komen als het groepsklimaat goed is. In een positieve groep/klas voelen de leerlingen zich prettig en hebben ze ruimte om aan hun taken te werken. Er wordt ontspannen en dus beter gewerkt en er gaat minder tijd verloren aan het corrigeren van leerlingen.

Pesten krijgt minder kans bij een positief groepsklimaat

Daarnaast krijgt ook pesten in een positieve groep met een positief groepsklimaat minder kans. Het is dan ook van groot belang om als docent aandacht te besteden aan het bevorderen van een prettig pedagogisch klimaat in de groep/klas. Als er sprake is van sterke positieve onderlinge verbondenheid tussen leerlingen en als hun relatie met de leraar goed is, is de groepssfeer ook vaak positief. Dan zijn problemen bespreekbaar en voelen de leerlingen zich veilig genoeg om zichzelf te zijn en elkaar aan te spreken op negatief gedrag. Daarmee wordt pestgedrag zoveel mogelijk voorkomen. meer over pestgedrag bespreekbaar maken

Positief leefklimaat ook motiverend voor docent

Maar een positief leefklimaat is niet alleen belangrijk je leerlingen, het is ook belangrijk voor de docent. Het werkt motiverend voor de docent. Zo hoef je, als docent, nooit met tegenzin aan een schooldag te beginnen en krijg je juist meer energie om leuke activiteiten met de leerlingen te ondernemen. Bekijk ook alle motiverende posters

Werken aan een positief groepsklimaat

Elk jaar na de zomervakantie is het weer zover. Leerlingen en docenten moeten wennen aan de nieuwe groep en hun plekje in de groep zien te vinden. Als docent kun je al bij de start van het jaar bewust werken aan een positief groepsklimaat. In de eerste 6 weken, de gouden weken, leg je hiervoor de basis en kun je het groepsproces doelbewust, samen met de leerlingen, positief beïnvloeden. Door het gebruik van coöperatieve werkvormen leren de leerlingen vanaf de eerste nieuwe schooldag samen te werken. Als je in het begin van het nieuwe schooljaar hier dagelijks aandacht aan besteed, oefen je een positieve invloed uit op de sfeer in de groep/klas. Moeilijk hoeft dat niet te zijn. Op het moment dat de leerlingen de klas binnenkomen kunt u al werken aan een positief leefklimaat. U kunt bijvoorbeeld elke dag/les weer uw leerlingen opnieuw op een positieve, originele wijze welkom heten. 

Poster: maak samen afspraken 

Laat uw leerlingen dit jaar ook eens meedenken over het omgaan met elkaar en benoem dat dit belangrijk is voor de groepssfeer. Maak samen afspraken aan de hand van de ‘Like onze afspraken' poster en hang deze op in de klas of het klaslokaal. 

Talent benadrukken met motiverende diploma's

Zoek naar ‘het beste’ in elke leerling en benoem de talenten van de leerlingen. Het is voor je leerlingen belangrijk om hun kwaliteiten te leren kennen. Bekijk hiervoor ook de originele 'motiverende diploma's' waarmee je de leerlingen motiveert. Geef ze het gevoel dat je ze ‘ziet’ en spreek je waardering uit als ze iets positiefs doen of zeggen. Investeer in het bouwen aan goede relaties tussen jou en je leerlingen. De basis van een positief leefklimaat is de relatie tussen de docent en de leerlingen. Leerlingen hebben behoefte aan veiligheid en zekerheid, de docent werkt aan het verbeteren van het groepsklimaat door aan te sluiten bij deze behoeften.

Protocol voor een positief leefklimaat in de klas

Een A2-formaat afsprakenposter waar leerlingen samen afspraken voor kunnen maken en met hun naam ondertekenen. Een bijdrage aan een positief leefklimaat in de klas.

Respectvol omgaan met elkaar draagt bij aan een positief groepsklimaat en andersom.

 

Lesmaterialen voor een positef groepsklimaat