• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Werkboekjes pesten

Werkboekjes pesten voor basis- en middelbaar onderwijs

Zes verschillende werkboekjes pesten en cyberpesten

De werkboekjes zijn geschikt voor het basis- en/of middelbaar onderwijs. De werkboekjes zijn full-color gedrukt op beschrijfbaar glansend papier en kosten slecht € 0,55 per stuk. Dat is goedkoper en veel mooier dan zelf uitprinten! De boekjes zijn opgemaakt in A5 of A4-formaat. Hieronder volgt een overzicht en meer informatie over de werkboekjes en bijpassende lespakketten.

 

  • Werkboekje 'Pesten en samenwerken' - Adviesleeftijd: 4 t/m 6 jaar - (12 pagina’s - A5)
  • Werkboekje 'Pesten en gedrag' - Adviesleeftijd: 7 t/m 10 jaar - (16 pagina’s A5)
  • Werkboekje 'Pesten en iedereen is anders' - Adviesleeftijd: 9 t/m 12 jaar - (16 pagina’s A5)
  • Werkboekje 'Muur tegen pesten' - Adviesleeftijd: alle leeftijden - (8 pagina's - A4)
  • Werkboekje 'Voorkom pesten' - Adviesleeftijd: 9 t/m 12 jaar - (8 pagina's - A4)
  • Werkboekje 'Cyberpesten' - Adviesleeftijd: 11 jaar en ouder - (8 pagina's - A4)

De zes werkboekjes pesten en cyberpesten:

De bijpassende lespakketten staan eronder afgebeeld.

Bijpassende lespakketten:

 

1 - Werkboekjes 'Pesten en samenwerken' voor 4 t/m 6 jarigen

Het boekje is gedrukt op A5-formaat en bestaat uit 12 pagina's. Het maakt is onderdeel uit van het lespakket 'Pesten en samenwerken' voor 4 t/m 6 jarigen. U bent het lespakket 'Pesten en samenwerken' nodig om met deze boekjes te kunnen werken. Dit werkboekje over pesten kan op de basisschool schoolbreed ingezet worden bij een project of week over pesten.

Lespakket 'Pesten en samenwerken'

Dit lespakket over pesten voor kleuters en jonge kinderen bestaat uit twee posters en het werkboekje. De tweede poster wordt gebruikt om samen in te kleuren. Per post ontvangt u de twee A2-formaat posters en een A5-formaat werkboekje. Digitaal ontvangt u een mail voor het werkboekje. Dit werkboekje mag u uitprinten voor alle leerlingen. Klik op het lespakket om de handleiding, PowerPoint-presentatie, de kleurplaten en het liedje gratis te downloaden. Meer informatie over dit lespakket over pesten voor kleuters.

2 - Werkboekjes ‘pesten en gedrag’ voor 7 t/m 10 jarigen

Het werkboekje 'Pesten en gedrag' is gedrukt op A5-formaat en bestaat uit 16 pagina's. Het maakt onderdeel uit van het lespakket 'Pesten en gedrag' voor 7 t/m 10 jarigen. U bent het lespakket 'Pesten en gedrag' nodig om met deze boekjes te kunnen werken. De werkboekjes kunnen op de basisschool schoolbreed ingezet worden bij een project of week over pesten.

Lespakket ‘Pesten en gedrag’

Dit lespakket bestaat uit vier posters (A3-formaat) en één werkboekje (A5- formaat/16 pagina's). Extra werkboekjes voor de leerlingen zijn los bij te bestellen. Door op het lespakket hierboven te klikken kunt u de docentenhandleiding, de PowerPoint-presentaties 'Pesten en gedrag', de 'evaluatie' en het bijpassend Liedje: ‘Vrienden helpen elkaar’ alvast gratis downloaden. Bekijk voor meer informatie ook 'Pesten 7 t/m 10 jarigen'

3 - Werkboekjes 'Pesten en iedereen is anders' voor 9 t/m 12 jarigen

Het werkboekje 'Pesten en iedereen is anders' is gedrukt op A5-formaat en bestaat uit 16 pagina's. Het maakt onderdeel uit van het lespakket 'Pesten en iedereen is anders' voor 9 t/m 12 jarigen. De werkboekjes ‘pesten en iedereen is anders’ kunnen op de basisschool schoolbreed ingezet worden bij een project of week over pesten. Om met dit boekje te kunnen werken is het lespakket 'Pesten en iedereen is anders' nodig omdat de antwoorden van de vragen op de posters terug te vinden zijn.

Lespakket 'Pesten en iedereen is anders'

Dit lespakket bestaat uit digitaal lesmateriaal, vier posters en één werkboekje. De luxe posters zijn gedrukt op 400 gram afwasbaar glanslaminaat. Het formaat van posters is A3 (420x297 mm.)  De digitale lesmaterialen zoals de docentenhandleiding, de PowerPoint-presentaties 'iedereen is anders', de 'evaluatie' en het liedje: ‘Iedereen in anders’. Bekijk voor meer informatie over dit pakket ook het tabblad 'Pesten 9 t/m 12 jarigen' 

4 - Werkboekjes 'Voorkom pesten' 

Met uitleg over pesten en dat alle kinderen wel eens pesten meemaakt of ziet gebeuren. Ook gaat het boekje in op hoe er hulp gezocht kan worden bij pesten. verder staan er veel vragen over pesten in het werkboekje.

Lespakket ‘Meld pesten’

Met de brievenbus vult u op uw school het pestprotocol op papier aan op om eventuele pesterijen te melden. Leerlingen kunnen, eventueel anoniem, een briefje in de brievenbus doen. Het gepeste kind heeft zo een laagdrempelige mogelijkheid om aan te geven dat het gepest wordt, maar ook kinderen die het pesten zien gebeuren en zich er wellicht ook niet prettig bij voelen kunnen melding maken. Ook de pestkop zelf mag en kan om hulp vragen omdat hij of zij het zelf wellicht ook niet prettig vindt en er iets aan wil doen. Aan de hand van de meldingen kunt u pesten in de groep of klas bespreekbaar maken.

5 - Werkboekjes 'Muur tegen pesten' 

Dit werkboekje kan gebruikt worden bij het lespakket 'Muur tegen pesten' en is hierop een mooie aanvulling. Het werkboekje helpt leerlingen bij het nadenken over wat zij op hun 'steen' gaan schrijven of tekenen, Maar het werkboekje kan ook gebruikt worden zonder het lespakket.

lespakket ‘Muur tegen pesten’

Dit werkboekje 'Muur tegen pesten' past heel mooi bij het lespakket 'Muur tegen pesten', maar u bent dit lespakket niet nodig om met deze werkboekje 'Muur tegen pesten' te kunnen werken.

6 - Werkboekjes 'Cyberpesten'

Dit werkboekje hoort bij het lespakket 'Cyberpesten'. Voor het werken met dit werkboekje is het lespakket nodig. Het werkboekje begint met de kreukeloefening uit de PowerPoint-presentatie. Daarna wordt uitgelegd wat je, als slachtoffer van cyberpesten, het beste kunt doen. Ook staan er in het werkboekje vragen en afkortingen. De posters kunnen vooraf opgehangen worden. De leerlingen kunnen hierop de antwoorden van de vragen uit het werkboekje vinden.

Lespakket ‘Cyberpesten’

Met posters, een werkboekje, PowerPoint-presentatie, moraal verhaal en een oefening worden de leerlingen zich bewust van de impact van cyberpesten en kunnen ze ook met verhalen naar buiten komen. In de les wordt uitgelegd wat cyberpesten is en hoe je jezelf kunt beschermen tegen cyberpesten.