• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering

Lespakket 'Pesten en gedrag'

Les over pesten voor 6-9 jaar of middenbouw basisschool

De leerlingen krijgen meer inzicht in welk gedrag bij een pester hoort. Ze leren dat pesten ongewenst gedrag is en dat je, zowel als toeschouwer, als slachtoffer de pester op zijn pestgedrag mag aanspreken. Het zal de onderlinge sfeer in de groep verbeteren. Dit lespakket is onderdeel van drie lespakketten om pesten schoolbreed aan te pakken. Het is geschik voor kinderen van 7 t/m 10 jaar (middenbouw van de basisschool)

Per post ontvang je:

 • de poster 'Meld pesten' (A3)
 • de poster 'Toeschouwer van pesten' (A3)
 • de poster 'Opkomen voor jezelf bij pesten' (A3)
 • de poster 'Ik heb gepest. Sorry!' (A3)
 • het werkboekje 'Pesten en gedrag' (A5- formaat/16 pagina's)

De luxe posters zijn gedrukt op 400 gram afwasbaar glanslaminaat. Het formaat van de posters is A3 (420x297 mm.)

Digitaal ontvang je:

 • de docentenhandleiding
 • PowerPoint-presentaties 'Pesten en gedrag'
 • de evaluatie
 • het liedje: Vrienden helpen elkaar

Extra werkboekjes voor de leerlingen zijn los verkrijgbaar.

Doelstellingen:

- Leren wat gewenst en ongewenst gedrag is.
- Dat pesten altijd ongewenst gedrag is.
- Oorzaak en gevolg van pesten beter leren begrijpen.
- Leren wat een wel gemeend excuus werkelijk inhoudt.
- Leren hoe belangrijk het is pesten te melden en dat dit geen klikken is.
- Leren hoe je voor jezelf kunt opkomen bij pesten.
- Pesten voorkomen door er samen over te praten en afspraken te maken.

De leerlingen zullen door het gehele project meer inzicht krijgen in welk gedrag bij een pester hoort. Dat pesten ongewenst gedrag is en dat je, zowel als toeschouwer, als slachtoffer hier de pester op mag aanspreken. Het zal de onderlinge sfeer in de groep verbeteren.

Werkwijze:

Het werkboekje (tot en met blz. 5)

De leerlingen starten met de eerste vijf bladzijden uit hun werkboekje. Er wordt op deze pagina’s uitgelegd wat gedrag is en dat anderen jouw gedrag als gewenst of ongewest beschouwen. Aan de hand van deze uitleg wordt duidelijk gemaakt dat pesten altijd ongewenst gedrag is! Na deze eerste vijf bladzijden start de eerste PowerPoint-presentatie.

De eerste PowerPoint-presentatie

Het onderwerp van de eerste zeven dia’s gaan over: ‘Een pestkop pest als hij/zij:’. Het legt de leerlingen uit bij welk gedrag we van ongewenst ‘pestgedrag’ spreken. In het tweede onderwerp ‘Wist je dat’ wordt uitgelegd dat een pestkop zelf vaak niet eens doorheeft dat hij pest en zich er niet schuldig over voelt. Ook wordt vermeld dat pesten overal gebeurd en niet alleen bij kinderen.

De PowerPoint-presentatie staat ook als PDF-bestand op de meegeleverde piano-usb stick.

Het werkboekje  (verder vanaf blz. 5)

De leerlingen gaan nu verder werken in hun werkboekje. Voor de antwoorden op de vragen die in het boekje staan kunnen de kinderen kijken op de posters, die vooraf, opgehangen zijn in de klas. Op bladzijde 13 van het werkboekje kleuren de leerlingen vier verschillende armbandjes. Deze armbandjes kunnen aan het eind van het project uitgeknipt en omgedaan worden bij henzelf maar er kan ook een bandje weggegeven worden. Op bladzijde 14 maken de leerlingen zoveel mogelijk verschillende woorden met de letters van het woord ‘Stop pesten’. Op pagina 15 staat de tekst van het liedje uit de derde PowerPoint-presentatie. 

De tweede PowerPoint-presentatie

Nadat het werkboekje helemaal doorgewerkt is, kunt u met de tweede PowerPoint-presentatie tonen. In de tweede presentatie worden op de eerste dia’s nog eens herhaalt wanneer een pestkop pest, dat een pestkop zelf vaak niet eens door heeft dat hij/zij pest en zich hier dan ook niet schuldig over voelt.
Hierna worden de teksten en de vragen uit het werkboekje besproken, zodat deze nu klassikaal besproken kunnen worden. Tevens worden de mogelijkheden, die de leerlingen zelf hebben om het pesten te voorkomen, besproken. Ook wordt uitgelegd dat ‘sorry zeggen’ alleen soms niet voldoende is.

U sluit het project af door samen met de leerlingen nog een goede afspraak te bespreken om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. En als iemand zich niet aan deze afspraak houdt dan weten de leerlingen dat diegene hierop mogen aanspreken of ze nu een toeschouwer of de gepeste zelf zijn!

De derde PowerPoint

Deze powerpoint bevat de tekst en de melodie van het liedje: ‘Vrienden’. Het liedje start direct op als de PowerPoint-presentatie vertoont wordt en de leerlingen kunnen dan de tekst meelezen en zingen. Aan het eind van het liedje staat ook de instrumentale versie. Met dit liedje kan uiteraard op elk willekeurig moment begonnen worden. De tekst van het liedje staat ook op de laatste bladzijde van het werkboekje.

De tekst hieronder komt de les pesten en gedrag


Pesten en gedrag voor 7-10 jarigen

Pesten heeft te maken met je gedrag
Alles wat jij doet of zegt is gedrag. Gedrag is niet wat je zelf voelt, maar wat andere kinderen of volwassenen zien of horen. Zij vinden het gedrag goed of fout. Je kunt ook zeggen: gewenst of ongewenst gedrag.

Gewenst gedrag!
Vinden ze jouw gedrag goed, dan noemen zij dit gewenst gedrag! Ze moeten dan lachen of kijken blij. Dan krijg je een dikke duim of soms een andere beloning. Goed gedrag vinden anderen fijn. Het zorgt ervoor dat ze blij en trots op je zijn. Ze willen dan met je praten, spelen of zelfs je vriend worden.

Ongewenst gedrag!
Vinden ze jouw gedrag fout, dan noemen zij dit ongewenst gedrag! Ze vinden jouw gedrag dan niet prettig en kijken dan ook niet vrolijk. Meestal zal de ander tegen je zeggen dat het niet leuk is wat je doet. Met dit ongewenste gedrag kun je anderen ook erg verdrietig of bang maken.

Gewenst of ongewenst gedrag?
Kinderen en volwassenen kijken naar anderen en zien hoe zij zich gedragen. Als ze het gedrag goed vinden gaan ze graag met diegene om. Die wil je dan wel als vriend. Je voelt je er prettig bij. Je kunt het samen goed vinden en je wilt graag samen dingen doen. Iemand met gewenst gedrag wil je wel graag als vriend.

Als anderen het gedrag ongewenst vinden gaan ze niet zo graag met diegene om. Ze doen niet graag iets met diegene samen en proberen die dan misschien wel juist zoveel mogelijk te vermijden. Iemand met ongewenst gedrag wil je vast niet als vriend! Natuurlijk gedraagt iedereen zich wel eens ongewenst. Je bent moe en zegt dan iets onvriendelijks.

Maar gewenst gedrag is voor iedereen veel prettiger en daarom krijgt je meer vrienden als je je goed gedraagt. Heb je een vriend of vriendin die zich eens niet goed gedraagt, zeg er dan iets van. Juist een goede vriend/vriendin doet dit.

 

Pesten is altijd ongewenst gedrag!