• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Verhaal over verborgen talenten

Dief wordt held

Verhaal over verborgen talenten

In het land van een koning werd vaak gestolen. Zelfs van de koning. Meestal ging het om wat eten, maar soms verdwenen ook de best bewaakte schatten. De schatten werden vaak na enkele maanden weer teruggelegd. De bewakers van de koning werden er gek van en de politie kon de dief maar niet vangen. Op een dag werd zelfs de kroon van de koning gestolen. De koning was erg boos op zijn bewakers en liet ze posters ophangen om de dief te vinden. Op een dag kwam de dief bij de koning en zei: ‘Ik ben de dief, hier is uw kroon! Mijn enige talent is stelen. Daar ben ik goed in, maar daarmee veroorzaak ik alleen maar last en verdriet.’ De dief werd in de gevangenis gestopt. Hier kon hij nadenken over zijn fouten.

In een ander land met een groot leger en sterke soldaten was een generaal die dacht dat de koning ontzettend rijk was. De generaal wilde met zijn sterke leger het geld van de koning stelen. De koning had niet zo'n sterk en groot leger als de generaal, maar had wel sterke muren om zijn land gebouwd. De generaal omsingelde met zijn leger het land van de koning. De koning maakte zich zorgen, want het eten raakte op. Hoe lang konden ze dit nog volhouden? De generaal en zijn leger konden het land niet binnen, maar de koning en zijn onderdanen konden er ook niet uit. De koning wist geen oplossing. Dus liet hij de bewakers in het land omroepen: 
‘Wie weet hoe we van het leger van de generaal bevrijd kunnen worden?’ De dief in de gevangenis hoorde de oproep ook en schreef een brief aan de koning dat hij kon helpen. Aangezien het de enige brief was die de koning kreeg, liet hij de dief bij zich komen. De koning vroeg: ‘Beste dief, wat is je plan?’ De dief antwoordde: ‘U moet mij vertrouwen. Laat mij mijn gang gaan en laat mij vannacht buiten de muur.’ 

De koning stemde toe en liet de dief naar buiten. De volgende morgen kwam de dief terug. Hij had een mooie helm bij zich en gaf deze aan de koning. ‘Wat moet ik hiermee, van wie is die helm?’, vroeg de koning. De dief zei: ‘Leg hem maar buiten de poort en wacht af wat er gebeurt.’ Toen de soldaten van de generaal de helm zagen, schrokken ze: ‘Dat is de helm van onze generaal.’ Ze pakten de helm en brachten deze naar hun baas. De generaal werd heel boos: ‘Ik heb een sterk leger om mij heen en toch wordt mijn helm gestolen. Verdubbel of verdriedubbel de wacht!’

Die nacht ging de dief weer op pad en de volgende ochtend kwam hij bij de koning met een heel mooi zwaard. ‘Van wie is dit zwaard?’, vroeg de koning. ‘Die is van de generaal’, antwoordde de dief. ‘Hang het zwaard direct buiten de poort’, 

 

zei de koning tegen een bewaker. De soldaten van de generaal schrokken heel erg toen ze het zwaard zagen en brachten het naar de generaal. Hij was woest op zijn soldaten. De volgende nacht mocht geen soldaat meer slapen. Met kanonnen en prikkeldraad om zijn tent moesten alle soldaten de generaal bewaken. Die nacht ging de dief weer op pad en de volgende ochtend kwam hij bij de koning met een hele mooie, gouden halsketting. De koning zei tegen de dief: ‘Als het waar is wat ik denk dan ben jij de beste dief die er bestaat en ben je voor altijd een held.’ ‘Het is waar’, zei de dief, ‘deze ketting is van de generaal.’ ‘Leg hem direct buiten de poort,’ beval de koning. 

De soldaten van de generaal konden hun ogen niet geloven toen ze de ketting zagen en werden bleek van angst. Bang gingen ze naar de generaal en gaven hem de ketting. De generaal schrok ook en zei: ‘Pak alles in, we gaan naar huis. Nu is het mijn halsketting, maar de volgende keer is het mijn leven! Als het leger van deze koning zo sterk is dat mijn eigen leger mij niet kan beschermen, dan beschikken ze over krachten waar ik bang van word.’ In het land van de koning was het feest. De mensen vierden hun bevrijding en juichten: ‘De dief is een held!’ De koning was blij dat hij de beste dief had die er maar bestond. De dief was blij dat zijn talent eindelijk begrepen en gewaardeerd werd.    

* Ter overdenking bij het verhaal over verborgen talenten

Elk mens heeft wel een talent dat nuttig gebruikt kan worden.
Je moet alleen soms even zoeken of het goede doel ervan begrijpen. 

Lesmaterialen over concentreren, leren, toetsen, examens en geslaagd zijn.