• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Verhaal over pech en Geluk

Moraal verhaal

 

Moraal verhaal over pech en geluk

Er was eens een boer die in een arm plattelandsdorpje woonde. De boer werd nog als een rijk iemand beschouwd, want hij had een paard om te ploegen op het land en vervoerde er allerlei dingen mee. Op een dag ging zijn paard ervandoor. Alle buren vonden dit vreselijk, maar de boer zei alleen maar: ‘Ach, wat is pech en wat is geluk?’ Een paar dagen later kwam het paard terug en bracht twee wilde paarden mee. De buren vonden allemaal dat hij geweldig veel geluk had gehad, maar de boer zei alleen: ‘Ach, wat is geluk en wat is pech?’ De volgende dag probeerde de zoon van de boer op een van de wilde paarden te rijden. Het paard steigerde, de jongen viel eraf en brak een been. De buren toonden hun medeleven bij deze tegenspoed, maar de boer zei opnieuw: ‘Ach, wat is pech en wat is geluk?’ Een week later kwamen er militairen naar het dorp om jongemannen te rekruteren voor de verplichte krijgsdienst. De zoon van de boer hoefde niet mee vanwege zijn gebroken been. Toen de buren lieten weten dat hij toch wel veel geluk had gehad, antwoordde de boer: ‘Ach, wat is geluk en wat is pech?’

*Ter overdenking verhaal pech en geluk

Moraal, geluk of pech is niet zozeer afhankelijk van externe omstandigheden, maar van hoe je daar mee om kunt gaan. Bestaat een gelukkige toekomst uit slagen op school, een diploma halen, werk krijgen en carrière maken, een gezin hebben en daarna met pensioen gaan? Het leven is misschien veel simpeler als je ‘leert gelukkig te zijn’. Alles gaat meer vanzelf en je zult het leven eerder succesvol vinden. Niet het móéten en willen presteren maakt gelukkig, maar het kunnen loslaten van een waardeoordeel brengt rust en ontspanning en maakt gelukkig.

Veel dingen die je onderneemt zijn uitvluchten. Afleidingen van korte momenten van geluk. Zo kunnen eten, drugs, gamen, nieuwe media en feesten je tijdelijk een geluksgevoel geven. Maar als het voorbij is voel je je weer ongelukkig en verlang je naar het volgende geluksmoment.

 

Als ik mijn geluk bij mijzelf zoek voor de lange termijn, heb ik minder korte momenten van geluk nodig.

Ik heb geluk als ik eten en een warm huis heb om in te wonen!
Ik heb geluk als ik ouders, familie en goede vrienden heb!
Ik heb geluk als ik in een vrij en vredig land woon.
Ik heb geluk dat ik mag studeren!
Ik heb geluk dat ik ...

Dit verhaal over pech en geluk staat in het leesboek 'Think outside the box'

 

Welke invloed heeft de smartphone op jouw leven? Een boek met moraal verhalen voor een smartphonegeneratie. De verhalen zullen je aan het denken zetten over een slim en sociaal smartphonegebruik. De oude verhalen zijn zo bewerkt en herschreven dat we nieuwe inzichten krijgen over onze huidige maatschappij. Leuk om cadeau te geven en te krijgen!