Cliffhanger

Moraal verhaal over het heden en het verleden

  • Je wordt in de jungle achtervolgd door een hongerige tijger. 
  • Je pakt je rugzak en springt van een rots.
  • Je grijpt je vast aan een liaan. 
  • Als je naar beneden wilt klimmen, wacht ook daar een hongerige tijger. 
  • Je kunt geen kant op, niet terug omhoog en niet naar beneden. 
  • Ondertussen knabbelen er twee muisjes aan je liaan, een witte en een zwarte.
  • Je ziet een bloem op de rotswand.  

Als je het verhaaltje op je eigen leven toepast kun je voor jezelf oplossingen zoeken in je eigen leven. Niet iedereen zal deze vragen over zichzelf kunnen of willen oplossen. Door jezelf in het verhaal te plaatsen leer je jezelf kennen. Door iemand anders in het verhaaltje te plaatsen, kun je diegene leren begrijpen. Kijk hoe Selfie zich in het verhaaltje neerzet en doe het zelf ook. Jouw leven speelt zich nu af in de jungle van de 21ste eeuw. Met ongekende mogelijkheden maar ook soms een gekke en complexe wereld vol verleidingen en valkuilen.

De uitleg en lesmethode van dit verhaal staat in de digitale les van Selfie.

Dit verhaal staat in het leesboek 'Think outside the box'

 

Welke invloed heeft de smartphone op jouw leven? Een boek met moraal verhalen voor een smartphonegeneratie. De verhalen zullen je aan het denken zetten over een slim en sociaal smartphonegebruik. De oude verhalen zijn zo bewerkt en herschreven dat we nieuwe inzichten krijgen over onze huidige maatschappij. Leuk om cadeau te geven en te krijgen!