• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Lesmaterialen

voor het onderwijs

Voor het onderwijs zijn veel originele lesmaterialen verkrijgbaar!

Uw leerlingen motiveren met de raamposters met goede voornemens. Het zijn 10 dubbelzijdig bedrukte posters die voor een raam gehangen kunnen worden. De teksten op de posters zijn: Eet gezond, Ontspan op tijd, Beweeg elke dag, Geef nooit op!, Blijf positief, Wees vrolijk, Pieker minder, Lees meer, Werk samen, Maak vrienden, Werk netjes, Wees vriendelijk, Denk goed na, Ontdek nieuwe dingen, Wees respectvol, Volg regels op, Luister goed, Wees behulpzaam, Doe je best. 
Naast deze raamposters is er ook nog het 'Goede voornemens schrift'. Uw leerlingen kunnen hierin een goed voornemen opschrijven voor zichzelf en voor de hele groep. Een voornemen kan bijvoorbeeld zijn: 'We zijn aardiger voor elkaar', of 'Tijdens de les laten we ons niet afleiden'.

Als leerlingen geslaagd zijn kunt u tijdens de diploma uitreiking de leerlingen dit polsbandje als origineel cadeau geven. Hierop kan ook de naam van de school komen te staan.

Over pesten zijn erg veel lesmaterialen gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld de 'muur tegen pesten'. Iedereen kan hier aan meedoen en iedereen kan zijn mening of gevoel over pesten op een 'baksteen' schrijven of tekenen en deze bij de muur ophangen. Het lespakket meld pesten wordt op school gebruikt door de zorgcoördinator of vertrouwenspersoon. Leerlingen kunnen een anoniem een briefje in de brievenbus doen over bijvoorbeeld pesten. Een laagdrempelige manier voor leerlingen om nare gebeurtenissen of pesten te kunnen melden. Daarnaast zijn er verschillende werkboekjes over pesten en natuurlijk als meest verkocht artikel tegen pesten de bekende polsbandjes met de opdruk: 'Pesten, ik doe er niet aan mee'. Tip! Origineel lesidee over pesten: De speurtocht 'Stop pesten'.

Het meest verkochte product is het schoolpakket pesten voor het voortgezet onderwijs. Hierin zitten veel posters over online pesten of cyberpesten, een discussiekaart, brievenbus (meld pesten), en veel digitaal materiaal. Er kan met verschillende groepen met dit lesmateriaal gewerkt worden. Docenten zijn altijd weer verrast door de vele bruikbare lesmaterialen uit dit pakket. Ook het lespakket 'Cyberpesten' gaat veel naar scholen. Aan de hand van de kreukeloefening, moraalverhalen, posters en het werkboekje wordt cyberpesten en de impact daarvan bespreekbaar gemaakt. Een leuke eigentijdse les door het gebruik van sms-afkortingen. Voor deze les zijn ook twee mooie grote posters met sms-afkortingen gemaakt

Veel scholen maken gebruik van het lespakket 'De Respectmuur', tijdens een dag, project of week over respect. Ook worden op deze speciale schooldagen vaak het respectbandje met de opdruk: 'Ik draag bij aan een respectvolle wereld' uitgedeeld aan de leerlingen. 

Er is, op dit moment, veel vraag naar lesmaterialen over corona. Naast de vele posters over corona zoals: 'Houd afstand', 'Was je handen' en 'Ziek? Blijf thuis', hebben we een lespakket gemaakt waarmee gevoelens en emoties over de coronacrisis geuit kunnen worden. Ook zijn er hele handige stickers 'Houd afstand' en stickers over handen wassen verkrijgbaar.

Speciaal voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs zijn er veel lesmaterialen gemaakt over mediawijsheid. Het kaartje 'Smartphone normen en waarden' kan ingezet worden om de bewustwording te vergroten van het effect van het sturen van kwetsende berichtjes, foto's en filmpjes. De Selfie methode bestaat uit veel unieke en originele digitale lessen over bijvoorbeeld cyberpesten, sexting & grooming, multitasking & focus, mobielverslaving, etc.

Vertelverhalen over respect, geduld, handel, etc. De verhalen zijn gedrukt op A3-formaat en geschikt voor gebruik in een kamishibai of verteltheater. Ook zijn er veel vertelverhalen van Beertje Anders voor kleuters en jonge kinderen gemaakt over bijvoorbeeld gevoelens, afspraken maken, ruzie, voeding, hygiëne, etc. 

Omdat we ook graag een bijdrage willen leveren aan de bewustwording van de klimaatverandering hebben we daar een lespakket 'Deklimaatmuur' en posters over het klimaat en de klimaatverandering voor gemaakt.