• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Zijn wie je bent

Accepteer jezelf zoals je bent!

Zijn wie je bent is de beste versie van jezelf!

In de drukke en competitieve wereld van vandaag voelen veel mensen zich onder druk gezet om de ideale versie van zichzelf te zijn. We dragen vaak maskers om kwetsbare delen van onszelf, onze onzekerheden, depressieve momenten of schaamte te verdoezelen. Het is bijna alsof we constant bang zijn om ontdekt te worden, wat leidt tot overdenken, slapeloze nachten en uitputting. Het kan zelfs lijken alsof mensen zichzelf op dit punt soms verliezen. Als ze bij een psycholoog komen, zeggen ze vaak: "Ik wil gewoon mezelf zijn". Je kunt dit bereiken door bereid te zijn jezelf onvolkomenheden toe te staan. Niemand is perfect en je hoeft ook niet perfect te zijn. Geef gewoon de beste versie van jezelf!

Je mag zijn wie jij bent

Bekijk alle posters, buttons en polsbandjes over dit onderwerp.

Wie je bent zit diep van binnen

Je ware zelf is diep verborgen in je. Het kan verstopt zitten onder overtuigingen aangeleerd uit gewoontes of om aan anders mensen te voldoen. Maar wat je ook doet, je ware identiteit en persoonlijkheid is er altijd en kun je nooit echt kwijtraken. Wat er ook gebeurt in je leven; wie je bent, zal altijd bij jou blijven!

Mogen zijn wie je bent

Mogen zijn wie je bent is een fundamenteel recht in Nederland. Volgens artikel 1 van de Grondwet wordt iedereen gelijk behandeld, ongeacht je godsdienst, politieke gezindheid, ras en/of geslacht. Discriminatie wordt niet getolereerd. Met het motto Mogen zijn wie je bent, willen we mensen aanmoedigen om eerlijk en openhartig te zijn over wie ze zijn en wat ze denken.

Worden wie je bent

'Worden wie je bent' is een paradox, je bent immers als wie je bent! Het belang van deze woorden is de boodschap aan jezelf, om jezelf te gaan accepteren zoals je bent - zelfacceptatie - om jezelf geen beperkingen meer op te leggen en je eigen waarheid te vinden. 

Het benadrukt de noodzaak om naar binnen te kijken naar wat ons uniek maakt en vervolgens de persoon op basis daarvan te worden die we bedoeld zijn te zijn. De woorden in de uitspraak nodigen ons uit tot persoonlijke groei. Onszelf accepteren, met al onze leuke en minder leuke kanten. Probeer dit eenvoudig door voor jezelf uit te spreken dat je goed genoeg bent, zoals je bent. Beloon ook jezelf voor de voortgang die je maakt en geef niet op - iedereen kan leren zichzelf beter te begrijpen en meer van zichzelf te houden!

Accepteer jezelf zoals je bent!

Wie je bent, is het resultaat van wat je genetisch hebt meegekregen en de omstandigheden die je later hebt meegemaakt. Je bent het beste wat je kunt zijn met de aangeboren mogelijkheden en karaktertrekken die je hebt en door wat je geleerd hebt over omgaan met de buitenwereld. Accepteer jezelf zoals je bent. Vaak zijn de patronen waar je nu mee worstelt al vroeg in uw leven gecreëerd om kwetsende situaties te verwerken. Probeer daarom lief voor jezelf te zijn en streef ernaar om je pijnlijke herinneringen los te laten. Je moeilijke situatie is niet wie je bent, dus laat los wat er in het verleden gebeurd is en erken dat iedereen kan groeien en veranderen.

Jezelf accepteren zoals je bent kan ongelooflijk krachtig en bevrijdend zijn. Wat je ook van jezelf vindt, probeer niet tegen die delen te vechten. Dit leidt alleen maar tot meer onrust en weerstand. Erken dat iedereen, ook jijzelf, oké is zoals ze zijn!

Zelfacceptatie en zelfrespect

Maak je niet druk omdat je anders bent. Wees daar juist trots op! Dat maakt jouw uniek! Je mag zijn wie je bent. Het accepteren van jezelf zoals je bent is het meest respectvolle wat je voor jezelf kunt doen. 

Door zelfacceptatie accepteer je je tekortkomingen

Zelfacceptatie is het proces waarbij je jezelf omarmt met zowel je sterke als zwakke kanten. Het gaat erom dat je akkoord bent met en van jezelf leert houden, ook met je imperfecties. Door deze acceptatie van jezelf te vergroten, leer je beter omgaan met moeilijke situaties en negatieve gedachten. 

Door zelfrespect waardeer je je eigen mening en verlangens

Durven uitkomen voor jouw mening zal respect afdwingen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: 'Ik respecteer jouw standpunt, maar ik zie het anders! Ben je het niet met mij eens? Dat mag! Maar kun jij mijn standpunt ook respecteren?' Je kunt je lichaam trainen, kennis en vaardigheden vergaren zodat je jezelf respecteert om wat je kunt. Zorg goed voor jezelf, je uiterlijk en gezondheid. Je kunt grenzen zoeken van je talenten, je vrijheid, je manier van denken zodat je jezelf respecteerd. Je kunt laten zien dat je anders bent dan alle andere mensen door er exentriek uit te zien en respect te krijgen!