Les om beter te concentreren

Deze les begint met het eten van een stroopwafel!?

Les om beter te concentreren

  • Met deze les kun je eenvoudig aan je leerlingen uitleggen wat een goede concentratie is!
  • Je leerlingen laten ervaren wat focus is door het eten van een stukje stroopwafel!
  • Door de les begrijpen ze wat de voordelen zijn van een goede concentratie!

Deze les zullen jouw leerlingen niet snel vergeten. Dit is namelijk een hele lekkere les om beter te concentreren! In deze originele en unieke les gaan ze namelijk een stukje stroopwafel eten!! 

Een stroopwafel les om beter te concentreren

De les 'Focus' legt leerlingen, aan de hand van het eten van een stuk stroopwafel, uit wat focussen is. Als je iets bereiken wilt, dan moet je daar helemaal op concentreren. Je moet je volledige aandacht daar op richten en hier volhardend in zijn. Het is belangrijk dat je je niet (teveel) laat afleiden. Door je goed te concentreren bereik je meer, maak je veel minder fouten. Je ervaart minder stress en wordt minder snel moe. Je ergens goed op blijven focussen en alleen daarop je volledige aandacht richten, is lastiger als je afgeleid wordt. Bijvoorbeeld als je huiswerk maken bent en je wordt telkens afgeleid door berichtjes op je smartphone, dan zal je huiswerk hieronder gaan lijden en het zal ook veel langer gaan duren voordat je klaar bent. Hoe je je goed kunt focussen wordt in deze les uitgelegd aan de hand van het eten van een stukje stroopwafel.

De les 'Focus'

De les om beter te concentreren start met de werkbladen 'Focussen'. De leerlingen lezen de eerste bladzijde tot aan de oefening: ‘De stroopwafel’. Start nu de PowerPoint-presentatie. Hierin wordt de oefening met de stroopwafel verder uitgelegd. De stroopwafel-oefening is een concentratieoefening. In deze snelle wereld is focussen op iets heel erg moeilijk, maar juist het kunnen focussen is belangrijk om minder fouten te maken en vlotter te kunnen werken. Na de oefening maken de leerlingen de werkbladen verder af. De prijs van de les is € 19,95

  • Om deze les 'Focus' te kunnen geven bent u stroopwafels nodig!
  • Per post ontvangt u twee posters bij deze les om beter te concentreren.
  • De digitale lesmaterialen download u via de website. U ontvangt hiervoor een mail met link.
  • Bewaar de bestanden en gebruik de les elk schooljaar opnieuw.

Wat u zelf nog moet aanschaffen zijn de stroopwafels. Die zitten helaas niet in het lespakket ;)

(1 stroopwafel per 4 leerlingen) 

Les om beter te concentreren

Veel plezier met deze smakelijke les ;)

De twee A3-formaat posters bij deze les:

Beter concentreren

Concentreren is de actie van bewust en gericht aandacht te houden op één ding. Concentratie geeft aan hoe lang iemand in staat is te focussen en intensief bezig te zijn met één taak. Om je concentratievermogen te verbeteren, kun je verschillende technieken gebruiken zoals mindfulness, coordinatietraining of nog intensievere activiteiten.

De tekst hieronder komt uit de les 'Focus'.

Beter concentreren geeft betere resultaten!

Als je iets wilt bereiken dan moet je daar volledig op focussen. Focussen betekent eigenlijk 'scherp stellen' en heeft alles te maken met je  aandacht op iets richten. Dat wil zeggen dat je je aandacht ergens op concentreert. De kunst daarbij is je niet te laten afleiden. Door te focussen
bereik je vaak meer, maak je minder fouten, ervaar je minder stress en het is minder vermoeiend. Op iets concentreren wordt lastiger als je afgeleid wordt. Ga je bijvoorbeeld huiswerk maken en word je telkens afgeleid door een berichtje op je smartphone, dan zal je huiswerk hieronder lijden en duurt het veel langer voordat je klaar bent.

Afleiding door de nieuwe media

Toch hebben wij mensen de neiging om ons steeds te laten afleiden. We laten ons afleiden door prikkels van buitenaf. Zo laten we ons bijvoorbeeld graag afleiden door de nieuwe media. Ieder berichtje dat binnenkomt even lezen of erop reageren. Leuk! Even kijken wie mij een berichtje gestuurd heeft. Je laten afleiden gaat heel gemakkelijk, maar het brengt je niet dichter bij je doel. Als je een bepaald doel wilt bereiken dan zul je moeten focussen en je niet laten afleiden. Focussen kan je helpen om je aandacht vast te houden op het doel dat je wilt bereiken. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Op je doel blijven focussen gaat niet vanzelf: je ergens op concentreren en je daarop richten vergt veel inspanning. 

Voorwaarde om de focus vast te houden

Om goed te kunnen focussen heb je discipline, concentratie, vastberadenheid en doelgerichtheid nodig. Deze eigenschappen zijn de basis voor het kunnen vasthouden van focus. Ook helpt het als je je doel kunt visualiseren. Dit wil zeggen dat je je doel steeds voor ogen hebt. De kunst is om deze voorwaarden zoveel mogelijk te scheppen voor ieder doel dat je bereiken wilt. Jezelf haalbare doelen stellen, er met concentratie aan werken, en je niet laten afleiden door van alles en nog wat. Eigenlijk zul je iedere taak of activiteit met focus beter verrichten, of het nu gaat om het maken van saaie opdrachten, het voeren van een moeilijk gesprek of het doen van de afwas. Ken je het goede gevoel nadat je je ergens volledig op gericht hebt? Of het nu gaat om je huiswerk, een training of wat je je ook maar voorgenomen had? Dat lekkere gevoel zit
hem meestal precies in de focus: je hebt geconcentreerd kunnen werken aan de taken die je wilde doen. Je hebt afgekregen wat je had gepland en je hebt de nodige inspanning daarvoor verricht.

Leren omgaan met afleidingen door de les om beter te concentreren

Jezelf ontwikkelen vergt de nodige inspanning en toewijding. Maar als je je focus echt richt op het doel dat je jezelf hebt gesteld, dan kun je heel ver komen. Leer omgaan met afleidingen, welke dingen doe je wel en welke dingen doe je niet. En laat je niet van de wijs brengen, maar stel je doelen steeds als prioriteit en focus daarop!

 

Een leuke les voor het onderwijs met een bijzondere concentratieoefening!