• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Groepsgevoel versterken

Om het groepsgevoel te versterken kunt je oefeningen doen met een groep, maar ook deze posters dragen bij aan een positiever groepsgevoel. Met de poster 'Wij' wordt aagegeven dat wij een team zijn, samen werken, respect tonene naar elkaar, plezier hebben, hard werken, vrienden maken en elkaar zullen helpen. Op zich allemaal voorwaarden om een goed team te vormen, zoals een groep leerlingen in dezelfde klas, maar ook werknemers van een bedrijf of organisatie. Voor elke groep waar je het groepsgevoel wil versterken kan deze poster ingezet worden. Het groepsgevoel versterken draagt bij aan een positief groepsklimaat.

 

 Respectvol met elkaar om te gaan - draagt bij aan het versteken van het groepsgevoel.