Veilig in het verkeer

verkeersregels voor kleuters en jonge kinderen

Een goede regel is er niet voor niets!

Veilig in het verkeer - om voor te lezen en uit te leggen:

 1. Kijk altijd goed uit voor je de weg oversteekt. Naast kijken, kun je ook luisteren of je iets hoort aankomen.
 2. Stop aan de rand van de stoep, kijk links, kijk rechts en kijk voor de zekerheid nog een keer naar links. Steek dan altijd in een rechte lijn over.
 3. Probeer altijd over te steken bij een zebrapad en wacht tot een auto gestopt is voordat je oversteekt.
 4. Als er geen stoep is, loop dan aan de linkerkant naast de weg in de berm.
 5. Gehoorzaam de verkeersborden, de politie of de verkeersregelaar.
 6. Speel niet op de weg, zoek een veilige plek om te spelen.
 7. Zorg dat je oplet waar je heen wilt en wat er om je heen gebeurt, wees altijd klaar om te stoppen als auto’s dit niet doen.

Met de fiets  naar school

 • Steek je hand uit als je afslaat.
 • Zorg dat je goed zichtbaar bent met licht en fluohesje.
 • Draag een helm.

Met de auto naar school

 • Doe altijd de gordel om, ook achterin.
 • Stoor de chauffeur niet! Die moet op het verkeer letten.
 • Stap altijd aan de kant van de stoep uit. 

Veilig in het verkeer

Uit het winkeltje

Veilig in het verkeer met deze drie posters. Te laat ... Gehaast ... Druk, druk, druk ... zijn geen excuses om je niet aan de verkeersregels te houden!