• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

In welke wereld wil je leven?

Moraal verhaal over de digitale wereld

Midden in een kleine stadstuin lag een verwaarloosd vijvertje helemaal gevuld met modder. Aan de rand zat een mistroostige kikker. Hij dacht bij zichzelf: 'Het leven is saai en vervelend. Eigenlijk één grote modderpoel. 

Plotseling zat er een tweede kikker naast hem, die zei: "Wat heb jij hier een grappig klein wereldje." "Grappig? Grappig?"was het boze antwoord. Het is helemaal niet grappig. Ik vind de wereld verschrikkelijk." "Misschien moet je gaan verhuizen naar een wat grotere wereld," opperde de andere kikker, die vervolgens vertelde van het grote meer waar hij vandaan kwam. Een meer waar prachtige planten groeiden, waar boten voorbij varen en waar, bij mooi weer, de zon in het water schijnt. "Kijk, dat is de echte wereld, besloot hij zijn verhaal. En voegde hij er nog aan toe: "Het is daar veel avontuurlijke, mooier en grootser dan hier." Maar de eerste kikker werd nog bozer en verdrietiger: "Wat een onzin vertel je me toch. Ik weet dat het overal hetzelfde is en daarom blijf ik zitten waar ik zit." 

"Jammer, heel jammer," zei de kikker die op bezoek gekomen was. En hij sprong weg om terug te gaan naar die grotere boeiende wereld, waar meer zon en ruimte was. Onze kikker bleef weer alleen achter. Hij staarde naar de enge begrenzing van zijn wereldje en was ontevredener dan ooit.

 

Ter overdenking
In welke wereld wil jij leven?

 

 

Smartphonegeneratie - Het lijkt alsof de digitale wereld er altijd al geweest is omdat iedereen een smartphone heeft.

Dit verhaal past bij de les: 'Mijn wereld'

Dit verhaal staat in het leesboek 'Think outside the box'

 

Boek over smartphone gebruik: 'Think outside the box'
Welke invloed heeft de smartphone op jouw leven? Een boek met moraal verhalen voor een smartphonegeneratie. De verhalen zullen je aan het denken zetten over een slim en sociaal smartphonegebruik. De oude verhalen zijn zo bewerkt en herschreven dat we nieuwe inzichten krijgen over onze huidige maatschappij. L
euk om cadeau te geven en te krijgen!