Werkboekje voorkom pesten

Werkboekje voorkom pesten voor basis- en middelbaar onderwijsZes verschillende werkboekjes pesten en cyberpesten

De werkboekjes zijn geschikt voor het basis- en/of middelbaar onderwijs. De werkboekjes zijn full-color gedrukt op beschrijfbaar glansend papier en kosten slecht € 0,55 per stuk. Dat is goedkoper en veel mooier dan zelf uitprinten! De boekjes zijn opgemaakt in A5 of A4-formaat. Hieronder volgt een overzicht en meer informatie over de werkboekjes en bijpassende lespakketten.

 

 • Werkboekje 'Voorkom pesten' - Adviesleeftijd: 9 t/m 12 jaar - (8 pagina's - A4)
 • Werkboekje 'Muur tegen pesten' - Adviesleeftijd: alle leeftijden - (8 pagina's - A4)
 • Werkboekje 'Cyberpesten' - Adviesleeftijd: 11 jaar en ouder - (8 pagina's - A4)
 • Werkboekje 'Pesten en samenwerken' - Adviesleeftijd: 4 t/m 6 jaar - (12 pagina’s - A5)
 • Werkboekje 'Pesten en gedrag' - Adviesleeftijd: 7 t/m 10 jaar - (16 pagina’s A5)
 • Werkboekje 'Pesten en iedereen is anders' - Adviesleeftijd: 9 t/m 12 jaar - (16 pagina’s A5)

De zes werkboekjes pesten en cyberpesten:

De bijpassende lespakketten staan eronder afgebeeld.

Bijpassende lespakketten:

 

1 - Werkboekje Voorkom pesten 

Er wordt in het boekje veel aandacht besteed aan wat je kunt doen tegen pesten en dat ook juf of meester kunnen helpen. Alle kinderen wel eens pesten meemaakt of zien gebeuren, maar niemand heeft het recht om iemand te pesten. Ook wordt uitgelegd dat de sfeer in een groep waar gepest wordt, alles behalve gezellig is. Daarom moet pesten stoppen. Ook gaat het boekje in op hoe er hulp gezocht kan worden bij pesten. Verder staan er veel vragen over pesten in het werkboekje. Op de achterkant van het werkboekje staat de afbeelding van de ooievaar en de kikker met de tekst: 'Pesten, geeft nooit op! Doe er iets aan!' Hiervan is ook de poster 'Pesten geeft nooit op!' verkrijgbaar.

Lespakket ‘Meld pesten’

De brievenbus uit dit pakket vult het pestprotocol op school aan op om eventuele pesterijen te melden. Leerlingen kunnen, eventueel anoniem, een briefje in de brievenbus doen. Het gepeste kind heeft zo een laagdrempelige mogelijkheid om aan te geven dat het gepest wordt, maar ook kinderen die het pesten zien gebeuren en zich er wellicht ook niet prettig bij voelen kunnen melding maken. Ook de pestkop zelf mag en kan om hulp vragen omdat hij of zij het zelf wellicht ook niet prettig vindt en er iets aan wil doen. Aan de hand van de meldingen kunt u pesten in de groep of klas bespreekbaar maken.

2 - Werkboekje 'Muur tegen pesten' 

Dit werkboekje kan gebruikt worden bij het lespakket 'Muur tegen pesten' en is hierop een mooie aanvulling. Het werkboekje helpt leerlingen bij het nadenken over wat zij op hun 'steen' gaan schrijven of tekenen, Maar het werkboekje kan ook gebruikt worden zonder het lespakket.

lespakket ‘Muur tegen pesten’

Dit werkboekje 'Muur tegen pesten' past heel mooi bij het lespakket 'Muur tegen pesten', maar u bent dit lespakket niet nodig om met deze werkboekje 'Muur tegen pesten' te kunnen werken.

3 - Werkboekje Cyberpesten

Dit werkboekje hoort bij het lespakket 'Cyberpesten'. Voor het werken met dit werkboekje is het lespakket nodig. Het werkboekje begint met de kreukeloefening uit de PowerPoint-presentatie. Daarna wordt uitgelegd wat je, als slachtoffer van cyberpesten, het beste kunt doen. Ook staan er in het werkboekje vragen en afkortingen. De posters kunnen vooraf opgehangen worden. De leerlingen kunnen hierop de antwoorden van de vragen uit het werkboekje vinden.

Lespakket ‘Cyberpesten’

Met posters, een werkboekje, PowerPoint-presentatie, moraal verhaal en een oefening worden de leerlingen zich bewust van de impact van cyberpesten en kunnen ze ook met verhalen naar buiten komen. In de les wordt uitgelegd wat cyberpesten is en hoe je jezelf kunt beschermen tegen cyberpesten.

4 - Werkboekje 'Pesten en samenwerken' voor 4 t/m 6 jarigen

Het boekje is gedrukt op A5-formaat en bestaat uit 12 pagina's. Het maakt is onderdeel uit van het lespakket 'Pesten en samenwerken' voor 4 t/m 6 jarigen. U bent het lespakket 'Pesten en samenwerken' nodig om met deze boekjes te kunnen werken. Dit werkboekje over pesten kan op de basisschool schoolbreed ingezet worden bij een project of week over pesten.

Lespakket 'Pesten en samenwerken'

Dit lespakket over pesten voor kleuters en jonge kinderen bestaat uit twee posters en het werkboekje. De tweede poster wordt gebruikt om samen in te kleuren. Per post ontvangt u de twee A2-formaat posters en een A5-formaat werkboekje. Digitaal ontvangt u een mail voor het werkboekje. Dit werkboekje mag u uitprinten voor alle leerlingen. Klik op het lespakket om de handleiding, PowerPoint-presentatie, de kleurplaten en het liedje gratis te downloaden. Meer informatie over dit lespakket over pesten voor kleuters.

5 - Werkboekje ‘pesten en gedrag’ voor 7 t/m 10 jarigen

Het werkboekje 'Pesten en gedrag' is gedrukt op A5-formaat en bestaat uit 16 pagina's. Het maakt onderdeel uit van het lespakket 'Pesten en gedrag' voor 7 t/m 10 jarigen. U bent het lespakket 'Pesten en gedrag' nodig om met deze boekjes te kunnen werken. De werkboekjes kunnen op de basisschool schoolbreed ingezet worden bij een project of week over pesten.

Lespakket ‘Pesten en gedrag’

Dit lespakket bestaat uit vier posters (A3-formaat) en één werkboekje (A5- formaat/16 pagina's). Extra werkboekjes voor de leerlingen zijn los bij te bestellen. Door op het lespakket hierboven te klikken kunt u de docentenhandleiding, de PowerPoint-presentaties 'Pesten en gedrag', de 'evaluatie' en het bijpassend Liedje: ‘Vrienden helpen elkaar’ alvast gratis downloaden. Bekijk voor meer informatie ook 'Pesten 7 t/m 10 jarigen'

6 - Werkboekje 'Pesten en iedereen is anders' voor 9 t/m 12 jarigen

Het werkboekje 'Pesten en iedereen is anders' is gedrukt op A5-formaat en bestaat uit 16 pagina's. Het maakt onderdeel uit van het lespakket 'Pesten en iedereen is anders' voor 9 t/m 12 jarigen. De werkboekjes ‘pesten en iedereen is anders’ kunnen op de basisschool schoolbreed ingezet worden bij een project of week over pesten. Om met dit boekje te kunnen werken is het lespakket 'Pesten en iedereen is anders' nodig omdat de antwoorden van de vragen op de posters terug te vinden zijn.

Lespakket 'Pesten en iedereen is anders'

Dit lespakket bestaat uit digitaal lesmateriaal, vier posters en één werkboekje. De luxe posters zijn gedrukt op 400 gram afwasbaar glanslaminaat. Het formaat van posters is A3 (420x297 mm.)  De digitale lesmaterialen zoals de docentenhandleiding, de PowerPoint-presentaties 'iedereen is anders', de 'evaluatie' en het liedje: ‘Iedereen in anders’. Bekijk voor meer informatie over dit pakket ook het tabblad 'Pesten 9 t/m 12 jarigen' 

De tekst hieronder komt uit het werkboekje 'Voorkom pesten'.


Pesten kan op allerlei manieren: duwen, trekken, knijpen, slaan of schoppen.
Maar ook: spulletjes verstoppen, tekeningen kapotmaken, gemene dingen zeggen en/of schelden.
Het kunnen heel kleine dingen zijn, die steeds weer opnieuw gebeuren.

 

Alle kinderen krijgen weleens met pesten te maken.

Bij pesten is het ene kind altijd sterker dan het andere.
De een heeft meer kracht, een grotere mond of meer invloed op de ander.
Diegene is dus altijd de winnaar, de ander altijd de verliezer.
De verliezer kan zich op den duur niet meer goed verdedigen
tegen al dat geweld van de winnaar.

Pesten is nooit goedbedoeld!
Pesten is niet leuk voor degene die gepest wordt.

Verdriet van pesten

Kinderen die gepest worden, hebben veel verdriet.

 • Ze voelen zich vaak heel ongelukkig.
 • Ze hebben geen zin om naar school te gaan, omdat het daar ook kan gebeuren.
 • Ze voelen zich vaak ziek: buikpijn, hoofdpijn en andere klachten.
 • Ze zijn bang/boos/verdrietig en weten niet goed waarom.
 • Ze hebben bijna geen vriendjes en vriendinnetjes.
 • Ze weten niet meer wat ze wel of niet moeten doen, wel of juist niet moeten zeggen.
 • Ze weten wel dat ze er niet bij horen.
 • En ze denken vaak: 'Wat kan/moet ik er toch aan doen?'
helpen bij pesten

Pesten, er is altijd wat aan te doen.

Het is erg moeilijk om het pesten te laten stoppen. Vaak durft een gepest kind niets over het pesten tegen de meester of juf te zeggen. Ze zijn bang dat ze dan juist nog meer gepest zullen worden. Maar als de meester of juf het op een goede manier aanpakt, zal hij of zij proberen je te helpen en hoef je niet bang te zijn om het te vertellen. In het begin is het negeren van pestkoppen een sterk wapen tegen pesters. Als het pesten doorgaat kun je niet meer doen alsof het niet bestaat. Je hebt er hulp bij nodig, omdat het je alleen niet lukt. Misschien is er wel een volwassene met wie je erover kunt praten. Hun hulp kun je gebruiken om het pesten te stoppen. Bijvoorbeeld je ouders of je opa of oma. Misschien hebben ze wel een goed idee. Zij hebben ook op school gezeten en ze weten wat er allemaal kan gebeuren.

Met wie zou jij erover kunnen praten?

_____________________________________________________________________________________

Meester of juf kan helpen

De meester of juf kan jou helpen door er in de
klas over te praten of een les voor te bereiden
met als thema 'pesten'. In deze les gaat het
dan niet rechtstreeks over wat er bij jullie in
de klas gebeurt, maar over pesten in het
algemeen.

Sommige leerkrachten zijn daar heel goed in.
Misschien eindigt dit wel met afspraken, waarin staat
hoe jullie goed met elkaar omgaan en elkaar helpen
om pesten te voorkomen.

hulp bij pesten op school

Belangrijk is dat je in ieder geval laat weten wat er aan de hand is!

Niemand heeft het recht om jou te pesten. Niemand!!!

Als je gepest wordt, is dat nooit je eigen schuld, hoewel je dat misschien wel denkt. Maar je doet misschien wel iets wat pesters aantrekt. Als je bijvoorbeeld op pestgedrag reageert door te huilen, verdrietig of bang weg te lopen of heel kwaad te worden, dan hebben de pesters een reden te meer om je te pesten. Want ze vinden dit 'lollig'. Dit kun je veranderen, maar de pester is verantwoordelijk voor wat hij doet. Hij moet gewoon stoppen.

Pesten moet stoppen

Zowel pestkoppen als gepesten krijgen vroeg of laat last van het pesten. Ook de kinderen die het pesten zien gebeuren, hebben er last van. De sfeer van een groep waarin gepest wordt, is allesbehalve gezellig. Hoe langer het pesten kans krijgt, hoe slechter de sfeer wordt. Daarom moet het pesten stoppen. Dat is niet gemakkelijk. Het vraagt inspanning van iedereen. De beloning is een groep waar best weleens geplaagd en gelachen mag worden, maar waar je wel graag naartoe gaat. Een groep waar iedereen luistert en respect heeft voor de ander.