• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Pestgedrag bespreekbaar maken

Pesten is ongewenst gedrag!


Pestgedrag bespreekbaar maken.
Wat jij doet en zegt is gedrag. 
Gedrag is niet iets wat je zelf voelt, maar wat andere kinderen of volwassenen zien en horen. Vinden ze het goed, dan noemen zij het gewenst gedrag! Vinden ze het fout, dan noemen zij het ongewenst gedrag

Wanneer pest iemand?

Een pestkop pest als hij/zij:
- Lelijke dingen zegt of doet
- Krabt, bijt, schopt of slaat
- Anderen buitensluit
- Anderen angstig of verdrietig maakt
- Anderen bespot en treitert
- Over grenzen van anderen gaat
- Flauwe grapjes maakt en anderen uitlacht
- Anderen overhaalt of dwingt om mee te doen
- Anderen laat pesten
- Gevoelige of persoonlijke informatie via internet of andere media verspreidt en daarmee anderen in verlegenheid brengt
- Haatmail of roddels via mail, SMS of internet stuurt of doorstuurt
- Een grote mond heeft tegen volwassenen en probeert ze in verlegenheid te brengen
- Flauwe grapjes of gevatte opmerkingen maakt om zo de les van een docent te verstoren

 

Wist je dat ...

... pesten veel verdriet veroorzaakt?
... een pestkop zelf vaak niet eens door heeft dat hij pest?
... een pestkop zijn gedrag niet als pesten ziet?
... een pestkop bijna altijd ontkent dat hij gepest heeft?
... een pestkop zich niet schuldig voelt over zijn pestgedrag?
... iedereen wel eens met pesten te maken krijgt?
... niet alleen kinderen, maar ook volwassenen pesten?
... pesten overal gebeurt waar mensen samen zijn zoals op school, op het werk, in de buurt, in de media, bij een sportvereniging en zelfs in bejaardentehuizen?

Toeschouwer van pesten ...

... wat kun jij doen als jij pesten ziet? Juist een goede vriend of vriendin moet iemand vertellen dat hij of zij aan het pesten is. Je spreekt dan de ander aan en wijst hem op de gevolgen van pesten. Een goede vriend zal het waarderen dat je voor je mening uitkomt en voor anderen opkomt. Doet hij het niet? Dan moet je eens goed bedenken of je wel zo’n vriend wilt en of het wel je beste vriend is. Want als hij niemand heeft om te pesten, kun jij weleens zijn volgende slachtoffer zijn. Bekijk ook de poster over toeschouwers en de poster 'Toeschouwers van pesten?'


Meld pesten!

Pestgedrag bespreekbaar maken en de stilte verbreken! Spreek je uit over pesten! Als jij niets zegt, wie dan wel? Weet je een reden waarom je pesten niet zou melden? Misschien door angst? Of door groepsdruk? Ja, er is moed voor nodig, maar je moet het wel doen! Laat je niet de mond snoeren, maar praat erover! 
Er is ook een lespakket 'Meld pesten' voor de basisscholen.

Lespakket 'Pesten en gedrag'

Met leerlingen van 7 t/m 10 jaar kun je werken met het lespakket 2 'Pesten en gedrag'

Pestgedrag bespreekbaar maken