• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering
Home » Thema » Pesten » Pesten - cyberpesten

Pesten - cyberpesten

Bespreekbaar maken voor iedereen

Praten over pesten en opkomen voor jezelf

Al vanaf 1998 maken we lesmaterialen over opkomen voor jezelf en pesten. De lesmaterialen werden in het begin vooral gebruikt bij cursussen weerbaarheid voor kinderen. De cursussen werden in de eigen trainingsruimte van DMS educatief georganiseerd, maar konden ook op locatie gegeven worden. Tijdens de cursus was er veel aandacht voor het thema pesten. Pesten was moeilijk bespreekbaar en het doorbreken van de stilte was voor veel kinderen al een hele opluchting. Eindelijk konden ze praten over de gemene dingen die hen was overkomen en over het verdriet van het pesten. Er werd naar hun verhaal geluisterd en ze kregen handvaten om zich er tegen te ‘wapenen’ mochten ze nog eens weer eens met pesten te maken krijgen. Niet zij hadden schuld aan het pesten - cyberpesten, maar de pestkop was fout bezig en moet er mee stoppen!

Online pesten of cyberpesten

Inmiddels is er veel veranderd. Met de komst van de computer en de mobiele telefoon kwam er ook een nieuwe vorm van pesten bij. Het online pesten - cyberpesten nam elk jaar toe en naast de nieuwe vorm van pesten, kregen kinderen en jongeren ook te maken met andere online gevaren zoals Grooming, Sexting en Online shaming. Voor deze nieuwe digitale vorm van pesten -cyberpesten en de nieuwe gevaren op het internet hebben we de afgelopen jaren ook veel lesmaterialen gemaakt. 

Polsbandjes over pesten en cyberpesten

Posters over pesten en cyberpesten

Speciale dagen/weken

Download de gratis flyer over pesten en flyer over cyberpesten