• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering
Home » Thema » Pesten » Acties tegen pesten met 10 tips

Acties tegen pesten met 10 tips

Lesmaterialen over pesten voor in de klas of op school 

Hoe kun je pesten voorkomen? Nou, niet door te doen alsof het er niet is. Als je net doet alsof pesten niet voorkomt, dan komt het slachtoffer van pesten in een isolement. En die eenzaamheid maakt het nog veel erger. Er wordt niet over pesten gesproken, en dus is de drempel om er zelf over te gaan praten, heel hoog voor zowel het slachtoffer, de pestkop (die zich er vaak ook niet goed bij voelt), als de omstanders. De stilte rondom pesten doorbreken en er open over mogen praten geeft ruimte om te begrijpen waarom het pesten gebeurd en wat er vervolgens aan gedaan kan worden. Er over mogen praten is een eerste stap. Praat met het slachtoffer, de pestkop en de omstanders. Gehoord worden helpt al heel erg bij een slachtoffer van pesten. Doorbreek de stilte voor de slachtoffers van pesten. 

Acties tegen pesten

Maar praten over pesten als er gepest is de klas of op school is eigenlijk ook net te laat!! Het pesten heeft al kunnen gebeuren. DUS: onderneem altijd acties tegen pesten, maar dan het liefst vóóraf. Soms horen we het argument 'Alles wat je aandacht geeft groeit'. Dus, met andere woorden, als je over pesten praat en acties tegen pesten organiseert dan zou het pesten juist toenemen. Maar dat is zeker niet waar en we geven aandacht aan het voorkomen van pesten! Hoe meer dat groeit, des te meer zijn leerlingen zich bewust van de ernst van de gevolgen die het slachtoffer nog tot in zijn volwassenheid meedraagt en soms nooit helemaal meer overheen komt. Dus dat is zeker geen goede reden om er dan maar niet over te praten. 

Positieve start van een nieuwe groep

De eerste momenten en dagen dat een nieuwe groep bij elkaar is, is het dus al heel belangrijk om de groep zo te laten samenwerken dat iedereen elkaar op een positieve manier leert kennen. Investeer vanaf dag één aan een positief groepsklimaat. Geef ook duidelijke grenzen aan zodat alle groepsleden zich veilig voelen. Op school zijn de Gouden Weken, aan het begin van het schooljaar, dus heel geschikt hieraan te werken. 

10 tips voor originele acties tegen pesten op school

 1. Zorg voor een positief groepsklimaat. Zie alle tips om hieraan te werken en het groepsgevoel versterken
 2. Doe mee met de dag tegen pesten of de week tegen pesten
 3. Maak een muur tegen pesten Een zinvol project waar iedereen aan mee kan doen. 
 4. Geef leerlingen de mogelijkheid om pesten anoniem te melden met het lespakket 'Meld pesten'
 5. Met het lespakket cyberpesten kan dit thema in de klas besproken worden.
 6. Lees een moraal verhaal over pesten voor zoals bijvoorbeeld: Varken of engel? en Kreukelpapier
 7. Maak gebruik van de posters over pesten
 8. Werk met de lesmaterialen over respect voor elkaar
 9. Pak het pesten schoolbreed aan met de schoolbrede aanpak
 10. Is er niet zoveel tijd om iets voor te bereiden, dan is het ophangen van een posters over pesten of het uitdelen van polsbandjes misschien een goed idee om toch aandacht te besteden aan het voorkomen en bespreekbaar maken van pesten. 

Acties tegen pesten met 10 tips