• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering

Tips om te motiveren

Zeven motivatie tips

Uit onderzoek is gebleken dat de motivatie van leerlingen vanaf een jaar of 8 begint af te nemen. Bij leerlingen tussen de 14 en 17 jaar bereikt dit een dieptepunt. Jouw leerlingen motiveren kan een flinke uitdaging zijn. Uiteraard leren gemotiveerde leerlingen meer dan ongemotiveerde leerlingen! Daarom staan hieronder een aantal tips om te motiveren. Deze tips helpen je vast om ook jouw klas of groep weer gemotiveerd te krijgen. Naast de onderstaande tips kun je leerlingen motiveren met andere lesmaterialen.

Tips om te motiveren

Zeven tips om te motiveren

 1. Stel haalbare doelen
  Als het doel haalbaar is raak je sneller gemotiveerd om dit doel ook daadwerkelijk te willen halen. Het behalen van dit doel motiveert weer om door te gaan. Bedenk voor de les wat je nou echt met de leerlingen wilt bereiken in die les. Dat is je lesdoel, dat vertel je ze aan het begin en daar werken jullie in die les naartoe. Aan het einde van de les moeten alle leerlingen dat doel behaald hebben. Deze tip is ook terug te vinden op de poster 'Tips om beter te leren'.

 2. Wat is het nut van hetgeen ze leren?
  Laat leerlingen regelmatig nadenken over het nut van hetgeen ze leren in de les. Alles wat leerlingen nu doen, is voor ‘later’. Waarom zouden ze dit willen leren? Wat is hiervan het voordeel voor hun verdere leven? Wie/wat willen ze later zijn? De leerlingen kunnen dit eens opschrijven, hang een poster met motiverende spreuk op of praat hier eens klassikaal over.

 3. Samenwerken
  Door leerlingen samen aan een opdracht te laten werken en elkaar helpen om gemotiveerd te blijven en het doel te bereiken. Hierbij kunnen ze ook op een positieve manier gebruik maken van elkaars talenten om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en leren ze van elkaar.

 4. Vraag het de leerling
  Leerlingen hebben zelf vaak goede ideeën over wat voor hen werkt. Maak daar gebruik van! Vraag of ze zelf goede ideeën hebben over hoe ze, de lesstof die geleerd moet worden, het beste kunnen onthouden. Wat maakt dat zij het onderwerp interessant gaan of blijven vinden? Vraag ook welke manier van leren ze het leukst vinden. Wordt de les interessanter en leerzamer door een quiz, filmpje, experiment, tekenopdracht of spel?

 5. Afwisseling
  Lange instructies maken de les niet aantrekkelijk voor de leerlingen. Als het nodig is kun je de instructie dan beter opdelen in meerdere korte stukjes met een korte opdracht hier tussendoor.

 6. Sluit aan bij hun belevingswereld
  Wat speelt er op dit moment in hun directe omgeving? Waar houden ze zich mee bezig? Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij belangrijke thema's in het leven van je leerlingen. Begin de les bijvoorbeeld met een (voor het onderwerp) relevant filmpje van een populaire vlogger of een videoclip.

 7. Je hoeft het niet alleen te doen
  De gouden weken, aan het begin van het nieuwe schooljaar, is zeker een goed moment om in te zetten op motivatie. Overleg daarom tijdig met collega's, het hele team of met ouders samen, hoe jullie de leerlingen dit nieuwe schooljaar weer gemotiveerd kunnen houden.

Posters met tips om beter te leren

De posters met 'Studietips' helpen uw leerlingen gemakkelijker en beter te leren. Als ze, door de tips toe te passen, betere resultaten en cijfers krijgen zullen ze weer gemotiveerder gaan leren en meer betrokken zijn bij de lessen. Door ook gebruik te maken van de digitale les: 'Studietips' zullen de tips op de poster nog beter toegepast worden door de leerlingen.