• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Les over verslaving

Van onbekend naar verslaafd

De poster 'Van onbekend naar verslaafd'

Les over verslaving
Hoe ontstaat een verslaving? Aan de hand van deze les over verslaving wordt aan leerlingen duidelijk gemaakt waar en hoe gemakkelijk we ergens verslaafd aan kunnen raken. Als ze zich ervan bewust worden hoe een verslaving zich opbouwd, kunnen ze voor zichzelf tijdig een grens stellen. Het is dus goed om leerlingen hierover aan het denken te zetten, zodat ze kunnen stoppen met slechte gewoontes voordat het een verslaving geworden is.

Doelstelling:
De leerlingen worden zich ervan bewust dat we tegenwoordig van veel dingen afhankelijk kunnen worden en dat deze afhankelijkheid eenvoudig kan leiden tot een verslaving. Ze begrijpen dat hun dit wordt geleerd en/of opgedrongen (reclame) en dat het stellen van eigen grenzen heel belangrijk is om niet in een verslaving terecht te komen. Met deze les helpt u uw leerlingen op de goede weg naar een gezonder leven!

 

Geschikt voor het middelbaar onderwijs

Leden kunnen alle digitale lesmaterialen downloaden.

Werkwijze:

  • Print de bannerposter uit en hang deze samen met de poster 'Van onbekend naar verslaafd', deze ontvangt u per post, op in het leslokaal.
  • Start daarna met de PowerPoint-presentatie ‘Mijn verslaving’. Hierin wordt uitgelegd hoe vanaf onze geboorte een afhankelijkheid of verslaving tot stand komt. Bij de PowerPoint-presentatie hoort een bijlage met meer informatie over de punten die benoemd worden.
  • Print de vijf werkbladen uit. De leerlingen kunnen hier nu mee aan de slag gaan. Op de werkbladen wordt eerst uitgelegd hoe je aan een stof of een handeling verslaafd kunt raken. Hierbij wordt uitgelegd dat als we iets niet kennen, we dit ook niet missen. En hoe we in de verleiding komen, hoe we ergens verslaafd aan kunnen raken. Eigen grenzen stellen zijn daarbij heel belangrijk. op de werkbladen staan ook vragen die ze mogen beantwoorden, maar omdat ze natuurlijk erg persoonlijk zijn mogen ze er ook een kruisje bijzetten. Het belangrijkste is dat ze er over nadenken. Aan de hand van een schema kijken ze ook waar nu , op dit moment, hun grens ligt. 

 

De digitale lesmaterialen: 

De digitale bannerposter kunt u uitprinten
en ophangen in het lokaal.

Gerelateerde producten: