• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering
Home » Pesten aanpakken

pesten aanpakken

Posters en andere lesmaterialen om pesten bespreekbaar te maken

 

Pesten komt veel voor en dat moet stoppen!

Elke dag worden kinderen, jongeren en volwassenen gepest. Met de posters tegen pesten willen we pesten aanpakken en er iets tegen doen. Sinds 1998 worden de posters over pesten uitgegeven. Met de posters tegen pesten hopen we kinderen, jongeren en volwassenen bewust te maken van de gevolgen van pesten, maar ook om steun te geven aan diegene die gepest wordt. De posters zijn gemakkelijk online te bestellen en worden snel geleverd. Bewust maken van de ernstige gevolgen van pesten kan aan de hand van de posters, maar ook middels de lessen over pesten, lesmaterialen, armbandjes tegen pesten en gratis verhalen. Steun aan de gepesten en pesten aanpakken kan ook door middel van de posters; zoals bijvoorbeeld de poster 'Pestkop' of het lespakket 'Meld pesten'. De A3-formaat posters passen in een posterstandaard of wissellijst.

Pesten aanpakken

Voor het veiligheidsgevoel in de klas of van een groep is het belangrijk dat er een duidelijk signaal afgegeven wordt tegen pesterijen. Geef daarom duidelijke grenzen aan. Dit kan al heel eenvoudig door het ophangen van een poster over pesten. Zo is voor iedereen duidelijk dat wie te ver gaat hier ook op aangesproken zal worden. Duidelijke grenzen geven ook ruimte aan daders van pesten om zelf zijn gedrag tijdig te overdenken en bij te sturen. Zoek ook samen met een pester naar de juist oplossing voor zijn/haar gedrag en geef een waarschuwing. Verwijs hierbij naar gemaakte afspraken over pesten. Geef eventueel een passende straf omdat hij over de grens gegaan is. Daar is de pester zelf verantwoordelijk voor.