Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.dms-educatief.eu

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DMS educatief is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DMS educatief.

Indien van toepassing:

DMS educatief streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

DMS educatief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat en het door ons vervaardige lesmateriaal.