Positieve sfeer in de klas

Positieve sfeer in de klas

Positieve sfeer in de klas

Elke leerkracht wil een positieve sfeer in de klas, dat leerlingen prettig met elkaar omgaan en dat pesten geen kans krijgt.

Met de lesmaterialen kunt u ingaan op signalen van pesten en dit bespreekbaar maken. Zo kunt u een eventueel probleem direct aanpakken wat ten goede zal komen aan de sfeer in de klas. Het pesten heeft niet alleen gevolgen voor de pester en de zondebok, maar voor alle betrokkenen. Reden genoeg om (digitaal) ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan. Werken aan sociale veiligheid is vooral werken aan het onderlinge vertrouwen. Belangrijk is een school die voor leerlingen en personeel sociaal veilig is. Pesten is internationaal een wijdverbreid probleem op scholen, met ernstige gevolgen voor alle betrokkenen en het schaadt het onderlinge vertrouwen.

Een positieve sfeer in de klas en op de school zal de leerprestaties zeker ten goede komen!

 

Bekijk hier alle lesmaterialen over pesten voor zowel de PO als de VO.