Pesten en gedrag

Pesten en gedrag

Pesten en gedrag

Pesten en gedrag                            Dit pakket gratis downloaden                

Pesten is niet leuk en er een les over geven, tijdens de dag of week tegen pesten, wordt vaak gezien als extra belasting van een docent. Met dit project willen we graag laten zien dat een project tegen pesten leuk en leerzaam kan zijn, zonder dat u als docent daar veel extra tijd in hoeft te steken.

 

Werkwijze:


Het werkboekje (tot en met blz. 5)
De leerlingen starten met de eerste vijf bladzijden uit hun werkboekje. Er wordt op deze pagina’s uitgelegd wat gedrag is en dat anderen jouw gedrag als gewenst of ongewest beschouwen. Aan de hand van deze uitleg wordt duidelijk gemaakt dat pesten altijd ongewenst gedrag is! Na deze eerste vijf bladzijden start de eerste PowerPoint-presentatie.

De eerste PowerPoint-presentatie 
Het onderwerp van de eerste zeven dia’s gaan over: ‘Een pestkop pest als hij/zij:’. Het legt de leerlingen uit bij welk gedrag we van ongewenst ‘pestgedrag’ spreken. In het tweede onderwerp ‘Wist je dat’ wordt uitgelegd dat een pestkop zelf vaak niet eens doorheeft dat hij pest en zich er niet schuldig over voelt. Ook wordt vermeld dat pesten overal gebeurd en niet alleen bij kinderen.

Het werkboekje (verder vanaf blz. 5)
De leerlingen gaan nu verder werken in hun werkboekje. Voor de antwoorden op de vragen die in het boekje staan kunnen de kinderen kijken op de posters, die vooraf, opgehangen zijn in de klas. Op bladzijde 13 van het werkboekje kleuren de leerlingen vier verschillende armbandjes. Deze armbandjes kunnen aan het eind van het project uitgeknipt en omgedaan worden bij henzelf maar er kan ook een bandje weggegeven worden. Op bladzijde 14 maken de leerlingen zoveel mogelijk verschillende woorden met de letters van het woord ‘Stop pesten’. Op pagina 15 staat de tekst van het liedje uit de derde PowerPoint-presentatie.

De tweede PowerPoint-presentatie
Nadat het werkboekje helemaal doorgewerkt is, kunt u met de tweede PowerPoint-presentatie tonen. In de tweede presentatie worden op de eerste dia’s nog eens herhaalt wanneer een pestkop pest, dat een pestkop zelf vaak niet eens door heeft dat hij/zij pest en zich hier dan ook niet schuldig over voelt. Hierna worden de teksten en de vragen uit het werkboekje besproken, zodat deze nu klassikaal besproken kunnen worden. Tevens worden de mogelijkheden, die de leerlingen zelf hebben om het pesten te voorkomen, besproken. Ook wordt uitgelegd dat ‘sorry zeggen’ alleen soms niet voldoende is. U sluit het project af door samen met de leerlingen nog een goede afspraak te bespreken om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. En als iemand zich niet aan deze afspraak houdt dan weten de leerlingen dat diegene hierop mogen aanspreken of ze nu een toeschouwer of de gepeste zelf zijn!

De derde PowerPoint
Deze powerpoint bevat de tekst en de melodie van het liedje: ‘Vrienden’. Het liedje start direct op als de PowerPoint-presentatie vertoont wordt en de leerlingen kunnen dan de tekst meelezen en zingen. Aan het eind van het liedje staat ook de instrumentale versie. Met dit liedje kan uiteraard op elk willekeurig moment begonnen worden. De tekst van het liedje staat ook op de laatste bladzijde van het werkboekje.

Doelstellingen: 
- Leren wat gewenst en ongewenst gedrag is.
- Dat pesten altijd ongewenst gedrag is. 

- Oorzaak en gevolg van pesten beter leren begrijpen.
- Leren wat een wel gemeend excuus werkelijk inhoudt.
- Leren hoe belangrijk het is pesten te melden en dat dit geen klikken is.
- Leren hoe je voor jezelf kunt opkomen bij pesten.
- Pesten voorkomen door er samen over te praten en afspraken te maken.

De leerlingen zullen door het gehele project meer inzicht krijgen in welk gedrag bij een pester hoort. Dat pesten ongewenst gedrag is en dat je, zowel als toeschouwer, als slachtoffer hier de pester op mag aanspreken. Het zal de onderlinge sfeer in de groep verbeteren.

Voorbereiding/benodigdheden:
- Digibord voor de PowerPoint-presentaties.
- De posters kunnen opvoorhand opgehangen worden in het klaslokaal.
- De werkboekjes klaarleggen.
- Verder nog nodig: pennen, kleurpotloden, scharen, nietapparaat, plakband of lijm.

Pesten is niet leuk, maar een project over pesten mag wel leuk zijn!                          Dit pakket gratis downloaden


 

Overzicht van alle producten over pesten.