Les pesten en iedereen is anders

Les pesten en iedereen is anders

Les pesten en iedereen is anders

Les pesten en iedereen is anders, gratis voor het basisonderwijs         


Advies leeftijd: ongeveer 9 t/m 13 jaar                         Dit pakket gratis downloaden 

 

Pesten is niet leuk en er een les over geven, tijdens de dag of week tegen pesten, zien docenten vaak als extra belasting. Met dit project willen we u graag laten zien dat een les over pesten leuk en leerzaam kan zijn, zonder dat u daar veel extra tijd in hoeft te steken.

 


Werkwijze:

De eerste PowerPoint-presentatie
Middels de eerste PowerPoint-presentatie (Een pester pest als hij/zij) maakt u het onderwerp bespreekbaar. Hierin worden een aantal feiten over pesten benoemd en middels de grappige afbeeldingen van smileys is de presentatie aantrekkelijk voor uw leerlingen. Aan het eind van de presentatie staat een oefening waarmee u de gevolgen van pesten heel duidelijk kunt overbrengen op uw leerlingen. Deze oefening is heel simpel, maar een eye-opener om de ernst en de gevolgen van pesten te begrijpen.

Het werkboekje 
Na deze inleidende presentatie kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met het werkboekje en de vier posters. Op de posters, die van tevoren in de klas opgehangen zijn, kunnen de leerlingen de antwoorden vinden op de vragen uit het werkboekje.
 

De tweede PowerPoint-presentatie
Nadat het werkboekje helemaal doorgewerkt is, kunt u met de tweede PowerPoint-presentatie tonen. In de tweede presentatie wordt nagepraat over de onderwerpen die in de eerste PowerPoint-presentatie aan de orde kwamen. Vooral het nabespreken van de kreukel-oefening is belangrijk omdat deze oefening veel indruk gemaakt kan hebben op de leerlingen. Heeft deze oefening hun beeld over pesten en de gevolgen daarvan ook veranderd? Ook worden enkele vragen uit het werkboekje nogmaals genoemd zodat deze nu klassikaal besproken kunnen worden. U sluit het project af door samen met de leerlingen nog een goede afspraak te bespreken om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. En wordt er toch nog eens gepest, dan kunnen de leerlingen hier beter mee omgaan of ze nu de pestkop, een toeschouwer of de gepeste zelf zijn!

De derde PowerPoint-presentatie
Deze PowerPoint-presentatie bevat de tekst en de melodie van het liedje: ‘Iedereen is anders’. Het liedje start direct op als de PowerPoint-presentatie vertoont wordt en de leerlingen kunnen dan de tekst meelezen en zingen. Aan het eind van het liedje staat ook de instrumentale versie. Met dit liedje kan uiteraard op elk willekeurig moment begonnen worden. De tekst van het liedje staat ook op de laatste bladzijde van het werkboekje.

Doelstellingen:
- De gevolgen van pesten beter leren begrijpen.
- Leren wat een wel gemeend excuus werkelijk inhoudt. 

- Inzicht krijgen in de invloed van toeschouwers bij pesten.
- Leren hoe je als toeschouwer het beste op de pest-situatie kunt reageren.
- Leren hoe belangrijk het is pesten te melden en dat dit geen klikken is.
- Leren hoe je voor jezelf kunt opkomen bij pesten.
- Begrip ontwikkelen voor het anders zijn van anderen.

De leerlingen zullen door het gehele project meer inzicht krijgen in de vaak ernstige en onherstelbare gevolgen van pesten. Hierdoor zullen de leerlingen meer gemotiveerd raken om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Het zal de onderlinge sfeer in de groep verbeteren.

Voorbereiding/benodigdheden:
- De posters kunnen op voorhand opgehangen worden in het klaslokaal.
- Velletje papier (vouw-, memoblaadje of A4-tje) voor de ‘kreukel-oefening’.
- De werkboekjes klaarleggen. 

- Verder zijn nodig: pennen en plakstift.

Pesten is niet leuk, maar een project over pesten mag wel leuk zijn!                     Dit pakket gratis downloaden 

 

Overzicht van alle producten over pesten.