Gratis over pesten

Gratis over pesten

 

Pesten schoolbreed voor de basisschool 
Voor de jongste leerlingen (kleuters) is er het lespakket Pesten schoolbreed 1 - pesten en samenwerken, voor de middenbouw is er het lespakket Pesten schoolbreed 2 - pesten en gedrag en voor de bovenbouw is er het lespakket Pesten schoolbreed 3 - pesten en iedereen is anders. Meer informatie

 

Les cyberpesten voor het middelbaar onderwijs
De gratis les over cyberpesten is geschikt voor leerlingen vanaf ongeveer 12 jaar. Meer informatie

 

'Ruzie' van Beertje Anders VertelverhaalPesten PowerPointpresentatie

 

Pesten Cliparts en Smileys

 

Pesten Poster


Pesten Woord maken (lesje)