Gratis les pesten

Gratis les pesten

Gratis les pesten

Pesten

Alle lessen uit het project 'pesten - schoolbreed' vindt u op deze pagina. U mag deze lesmaterialen over pesten downloaden en gebruiken op uw school. DMS-educatief zet zich al meer dan twintig jaar in om unieke lesmaterialen te ontwikkelen voor scholen in hun 'strijd' tegen pesten. Elk gepest kind is er één teveel en pesten verziekt de sfeer binnen de groep of klas. Graag stellen we iedereen in de gelegenheid om met de lessen over pesten te kunnen werken. Hieronder vindt u een overzicht van de gratis lesmaterialen over pesten. 
 

 

Pesten
kleuters
onderbouw
Gratis_les_pesten_-schoolbreed_pesten_1

Gratis les pesten voor het kleutersonderwijs
Voor de kleuters is er het lespakket 'Schoolbreed pesten 1'
De kleuters maken vijf opdrachten met telkens een ander kind.
Hierbij ligt de nadruk op samenwerken. 

Meer informatie over het lespakket 'pesten schoolbreed 1'

 

Pesten 
​basisschool
middenbouw

 

 

Gratis_les_pesten_-schoolbreed_pesten_2

Gratis les pesten voor de basisschool (middenbouw)
Voor de middenbouw is er het lespakket 'Schoolbreed pesten 2'
Doelstelling van deze les is de leerlingen meer inzicht geven in
het gedrag van een pester. Dat pesten ongewenst gedrag is en
dat je de pester op dit gedrag mag aanspreken. Het zal de
onderlinge sfeer in de groep verbeteren. 


Meer informatie over het lespakket 'pesten schoolbreed 2 

Pesten 
​basisschool
bovenbouw

 

 

Gratis_les_pesten_-schoolbreed_pesten_3

 

Gratis les pesten voor de basisschool (bovenbouw)
Voor de bovenbouw is er het lespakket 'schoolbreed pesten 3'
De doelstelling is leerlingen meer inzicht geven in de vaak ernstige
en onherstelbare gevolgen van pesten. De leerlingen zullen meer
gemotiveerd raken om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen. 


Meer informatie over het lespakket 'schoolbreed pesten 3' 

Pesten
middelbaar onderwijs
Lespakket_cyberpesten

Gratis lessen middelbaar onderwijs
Een leuke les om cyberpesten bespreekbaar te maken. Door middel
van de kreukeloefening, het moraalverhaal, de posters en het
werkboekje kunt u cyberpesten en de impact daarvan bespreekbaar maken


Meer informatie over het lespakket cyberpesten 


 

Kunt u de lessen goed inzetten voor uw school en wilt u meer?
Met een licentie kunt u nog veel meer lesmaterialen downloaden over diverse onderwerpen zoals pesten, respect, nieuwe media, weerbaarheid, etc.
Meer informatie over de mogelijkheden van een licentie vindt u hier.

 

Overzicht van alle producten over pesten.