Nieuwe sociale media

Nieuwe sociale media

Nieuwe sociale media


Selfie voor de nieuwe sociale media over cyberpesten, veilig internet en verslaving.


Voor een 'smart en sociale generatie' in onze snel veranderende complexe wereld.

 - De noodzaak van nieuwe normen en waarden.
- Het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
- Eigen keuzes maken en grenzen stellen.
- Inzicht geven in de valkuilen en de gevaren