Selfie-methode: smart en sociaal

Selfie-methode: smart en sociaal

Selfie-methode: smart en sociaal

Een lesmap met een lessenreeks over de nieuwe media. 

De nieuwe media

De ontwikkelingen gaan snel op het gebied van de nieuwe media. Het gaat zo snel dat het amper bij te houden is. Wat honderd jaar geleden sciencefiction was, is nu realiteit. De smartphone en de tablet zijn het bewijs van kunstmatige telepathie. Alle kennis en informatie van de hele mensheid is op het World Wide Web terug te vinden; goed of kwaad. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot een heel complexe wereld. Deze complexe wereld brengt helaas ook gevaren, verleidingen en risico’s op verslaving en dwangmatig handelen met zich mee.


Aanpassen
Hoe gaan we om met die grote veranderingen? Hoe houd je je als mens staande in deze snelle wereld van kennis, informatie en verleidingen door onbeperkte communicatie tussen miljarden mensen. Hoe kun je op een gezonde manier samenleven met de computer, tablet en smartphone? Hoe ga je er sociaal en respectvol mee om? Welke regels en wetten, normen en waarden gelden er?

 

Tips & tools
Veel vragen en dus genoeg reden om hier verantwoord mee te leren omgaan. De lessen van Selfie geven de leerlingen inzicht en vaardigheden om hier op een sociale en verantwoorde manier mee om te gaan.


Waarom Selfie?
Selfie wordt als neutraal emotie-icoon bij deze lessenreeks gebruikt. In de communicatiewereld geven emotie-iconen de mogelijkheid ons gevoel of mening te uiten in een tekstbericht. Het verduidelijkt de emotie of intentie van het bericht. Het geeft gezichtjes aan berichtjes. Zo geeft Selfie uitdrukking aan de gevoelens bij de lessen. De naam Selfie is gekozen omdat iedereen zichzelf ermee kan vergelijken en iedereen zo zijn eigen keuzes kan maken en grenzen kan stellen in het gebruik van de nieuwe media.


Thema's Selfie-methode:

- De box
- Mijn wereld
- Cyberpesten
- Verslaving
- Multitasking
- Focus

- Grooming
- Sexting
- Leren studeren
- Verslaving
- De toekomst

Meer informatie/bestellen

 

Alle thema's zijn ook afzonderlijk voor bijvoorbeeld een (gast)les of ouderavond in te zetten.