Nieuwe media

Nieuwe media

Nieuwe media

Opgroeien met internet en smartphones!
 


Lespakketten

Lesmateriaal over het omgaan met onze gemedialiseerde wereld. Actief, bewust, kritisch en veilig.

Posters

Posters over thema's die betrekking hebben op de nieuwe media. Veilig internet, cyberpesten, grooming, sexting, etc. zijn onderwerpen.

Week van de Mediawijsheid

Tijdens de Week van de Mediawijsheid is er vooral aandacht voor leerzaam, kritisch en positief mediagebruik.