Mediawijsheid

Mediawijsheid

Opgroeien met internet en smartphones!

 


Educatieve platen

Mooie posters over het gebruik van de nieuwe media en dan met name de smartphone.

Werkboekjes/Leesboek

Een leesboek met verhalen en overdenkingen over nieuwe media. Voor een smartphonegeneratie die een eigen mening wil vormen.

Posterpakketten

Posters over thema's die betrekking hebben op de nieuwe media. Veilig internet, cyberpesten, grooming, sexting, etc. zijn onderwerpen.

Lespakketten

Lesmateriaal over het omgaan met onze gemedialiseerde wereld. Actief, bewust, kritisch en veilig.

Selfie-methode

Lessen over de smartphone, cyberpesten, multitasking, focus, grooming, sexting en nieuwe media in het verkeer. 

Raamposter

Raamposter dubbelzijdig bedrukt met smartphone verboden te gebruiken. 

Nieuwe sociale media

Selfie voor een 'smart en sociale generatie' in onze snel veranderende complexe wereld. Keuzes maken en grenzen stellen.

Week van de Mediawijsheid

Tijdens de Week van de Mediawijsheid is er vooral aandacht voor leerzaam, kritisch en positief mediagebruik.

In welke wereld wil jij leven?

Het verhaal 'In welke wereld wil jij leven?' komt uit het leesboek 'Think outside the box' en uit de tweede les van de Selfie-methode.

De ezel in de put

Het verhaal 'De ezel in de put' komt uit het leesboek 'Think outside the box'. Ook in de Selfie-methode staan veel moraal verhalen.

Safer Internet Day

Op Safer Internet Day, elke 2e dinsdag in feb. is er aandacht voor online veiligheid en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren.