Nieuwe media

Nieuwe media

Nieuwe media

Opgroeien met internet en smartphones!

Nieuwe media, computer en smartphone, maken het onderwijs op school absoluut rijker. Leerlingen kunnen gemakkelijker zelfstandig en op hun eigen niveau aan de slag. Ook zijn de computer en de smartphone veel geduldiger dan de docent.
 


Lespakketten

Lesmateriaal over het omgaan met onze gemedialiseerde wereld. Actief, bewust, kritisch en veilig.

Posterpakketten

Posters over thema's die betrekking hebben op de nieuwe media. Veilig internet, cyberpesten, grooming, sexting, etc. zijn onderwerpen.

Selfie-methode

Lessen over de smartphone, cyberpesten, multitasking, focus, grooming, sexting en nieuwe media in het verkeer. 

Week van de Mediawijsheid

Tijdens de Week van de Mediawijsheid is er vooral aandacht voor leerzaam, kritisch en positief mediagebruik.