Nieuwe media

Nieuwe media

Nieuwe media

Opgroeien met internet en smartphones!

Nieuwe media, computer en smartphone, maken het onderwijs op school absoluut rijker. Leerlingen kunnen gemakkelijker zelfstandig en op hun eigen niveau aan de slag. Ook zijn de computer en de smartphone veel geduldiger dan de docent.
 


Educatieve platen

Mooie posters over het gebruik van de nieuwe media en dan met name de smartphone.

Lespakketten

Lesmateriaal over het omgaan met onze gemedialiseerde wereld. Actief, bewust, kritisch en veilig.

Leesboek

Een leesboek met verhalen en overdenkingen over nieuwe media. Voor een smartphonegeneratie die een eigen mening wil vormen.

Posterpakketten

Posters over thema's die betrekking hebben op de nieuwe media. Veilig internet, cyberpesten, grooming, sexting, etc. zijn onderwerpen.

Selfie-methode

Lessen over de smartphone, cyberpesten, multitasking, focus, grooming, sexting en nieuwe media in het verkeer. 

Nieuwe sociale media

Selfie voor een 'smart en sociale generatie' in onze snel veranderende complexe wereld. Keuzes maken en grenzen stellen.

Week van de Mediawijsheid

Tijdens de Week van de Mediawijsheid is er vooral aandacht voor leerzaam, kritisch en positief mediagebruik.