Licentie

Licentie

 

Licentievoorwaarden DMS educatief - Aanmelden
- Naar de digitale lesmaterialen

                                                
DMS educatief werkt met een licentieovereenkomst. Deze overeenkomst geeft u het recht om materialen van DMS educatief te kopiëren. Alleen licentiehouders met een geldige licentie mogen delen of het gehele lesmateriaal kopieren of aanpassen naar eigen inzicht. De licentie is persoons- of school/organisatiegebonden.

 

Persoonsgebonden licentie (€ 25,-)
Persoonsgebonden licentie geeft, u als licentiehouder, de mogelijkheid om op vershillende scholen gebruik te maken van de lessen en materialen. U kunt de lesmaterialen aanpassen en kopieren voor uw eigen leerlingen. Deze vorm geeft freelancers, docenten, kindercoaches en trainers van bijvoorbeeld sociale vaardigheden de mogelijkheid op verschillende locatie hun lessen te geven aan de hand van de materialen van DMS educatief. De inloggegevens staan op één naam.
 

School of organisatiegebonden licentie (€ 85,-)
School of organisatiegebonden licentie geeft alle betrokken docenten/medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van de lessen en materialen. Alle docenten/medewerkers mogen de lesmaterialen aanpassen en kopiëren voor de leerlingen. Dit geld dan voor één school/organisatie en één locatie. Ongeacht het aantal leerlingen of docenten. Docenten/medewerkers is het niet toegestaan de lesmaterialen voor eigen gebruik en/of op andere locaties te gebruiken of te verveelvoudigen. De inloggegevens staan op één naam en adres maar kunnen door alle medewerkers of het gehele schoolteam gebruikt worden.
 

Gebruik
Aanpassingen van de lessen, werkbladen, PowerPoint-presentaties, enzovoorts, ten behoeve van het niveau van de leerlingen zijn toegestaan binnen de persoonsgebonden of school/organisatiegebonden licentievoorwaarden. Illustraties en afbeeldingen mogen alleen gebruikt worden bij de materialen van DMS educatief. Ze mogen niet samengevoegd worden met eigengemaakt werk. U heeft geen toestemming om de materialen te gebruiken voor wederverkoop of andere commerciële doeleinden. Is dit wel uw bedoeling neem dan eerst contact op met DMS educatief. Bij twijfel over het gebruik van de materialen kunt u altijd contact opnemen met ons. 

 

Licentiebijdrage
Voor het licentie ontvangt u jaarlijks een factuur voor één jaar. Het kan elk moment ingaan. Enkele weken voordat uw licentie verlopen is ontvangt u van ons een nieuwe factuur voor het daaropvolgende jaar. U kunt uw licentie ook ten alle tijde weer opzeggen.