Wat is pesten?

Filmpje met uitleg over pesten

Wat is pesten?

Bij pesten is de ene beer altijd sterker of heeft een grotere mond dan de andere beer. De één is altijd de winnaar, de andere altijd verliezer. De verliezer kan zich op den duur niet meer goed verdedigen tegen al dat geweld van de winnaar. Pesten is nooit lief bedoeld. Pesten is niet leuk voor de beer die gepest wordt. Pesten kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld:

  • duwen
  • trekken
  • knijpen
  • slaan
  • stompen.

Maar ook gemene dingen zeggen of schelden. Het kunnen kleine dingen zijn, die steeds weer gebeuren. Pesten gebeurt vaak. Een beer, die gepest wordt, of pest, is niet alleen. Beren die gepest worden, hebben veel verdriet en moeten veel huilen. Het beertje weet niet meer wat hij wel of niet moet doen of zeggen. Hij wil soms liever alleen zijn. Dit maakt de beer bang voor andere beren. Het is erg moeilijk om het pesten te laten stoppen. Vaak durft een gepeste beer niets tegen juf of meester te vertellen, omdat hij bang is nog meer gepest te worden. Maar je hoeft niet bang te zijn, want juf of meester zal proberen je te helpen. Einde

Lesmaterialen tegen pesten

Naast de filmpjes en de liedjes over pesten zijn ook de onderstaande lesmaterialen verkrijgbaar:

*De vertelverhalen passen in een verteltheater of Kamishibai

Leden kunnen binnen het ledengedeelte nog heel veel extra leuke en leerzame digitale lesmaterialen downloaden.