Les 'Gevoelens en emoties'

Alle digitale lesmaterialen mogen alleen voor eigen gebruik gebruikt worden. Veel plezier met deze les!

Gevoelens herkennen

Het eerste filmpje 'Oefen 1' gaat over het herkennen van gevoelens. Beer Juf legt de gevoelens bang, boos, blij en verdrietig uit aan de beertjes. In het begin van het filmpje wordt uitgelegd dat de twaalf verschillende emoties uitgeprint kunnen worden. Deze platen kunnen geplastificeerd worden en net als bij Beer Juf opgehangen worden in het klaslokaal. Zo kunnen de kinderen de gevoelens leren herkennen. Ook maakt Beer Juf gebruik van spiegels zodat de verschillende gevoelens geoefend kunnen worden. Ook het werkblad 'emoties intekenen' en voorleesboekje 

 

Filmpje: 'Oefen 1'

Voorleesboekje gevoelens 1

Download het boekje

Gevoelens en emoties herkennen

De onderstaande downloads worden gebruikt bij het filmpje: 'Oefen 1' 

De 12 verschillende emoties om uit te knippen en te plastificeren.

Werkblad emoties intekenen

Werkblad emoties intekenen 2

Gevoelens verbergen

Een filmpje'Oefen 2' over gevoelens verbergen. Beer Juf gaat dit oefenen met alle beertjes in de klas. Beer Juf legt uit dat je gevoelens niet tonen eigenlijk hetzelfde is als je gezicht verbergen achter een masker. Beer juf vertelt het verhaal van Beer Koning en het gouden masker. Daarna mogen alle beertjes zelf een masker gaan makenBij deze les passen de knipmaskers van Beertje Anders, Beertje Bruin en Beer Koning. De maskers zijn te downloaden op het ledengedeelte.

Filmpje: 'Oefen 2'

Voorleesboekje gevoelens 2

Download het boekje

Maskers maken en handgebaren:
De onderstaande downloads worden gebruikt in het filmpje: 'Oefen 2' en 'Beer Koning en het gouden masker' 

Knipmaskers Beertje Anders

Knipmaskers Beertje Bruin

Knipkleurmaskers en het gouden masker

Werkbladen handgebaren

Het gouden masker van Beer Koning

Extra werkbladen:

Gevoelens 3

Gevoelens 4

Filmpje: Gevoelens handgebaren

Filmpje: Beer Koning en het gouden masker

Filmpje: Beer Wild wordt tam 

Filmpje: Beertje Bruin is verdrietig

In het bos van Beer Koning woont Beer Wild. Hij werd altijd snel boos en zei dan lelijke dingen. Iedereen was bang voor hem. Beer Niets leert hem om aardig te zijn.

De ouders van Beertje bruin gaan scheiden en Beertje Bruin is daar erg verdrietig en boos over. Vervolg op dit verhaaltje: 'Waar blijft de vlam, als het vuur gedoofd is?'

Filmpje: Fantasie van mijn gevoelens

Beertje Anders gaat in zijn fantasie zich alle gevoelens en emoties voorstellen. Je mag je vaak niet boos, verdrietig, lief, verliefd, kwaad, lui, druk of vrolijk zijn. In je fantasie mag dit wel en kun je leren je gevoelens te sturen door er mee te oefenen en te spelen. Alle gevoelens mag je voelen. In je fantasie ga je denken in plaatjes die niemand anders kan zien. Alles mag en kan. Zo kun je leren je gevoelens te veranderen door je fantasie te gebruiken. We gaan rustig zitten. We gaan spelen met onze gevoelens. Probeer je eens helemaal te ontspannen ...

Gevoelsdobbelsteen

Bang, boos, lachen, verdrietig, blij en huilen oefenen

Een spelletje en oefening voor jonge kinderen om gevoelens te leren herkennen. Download de pdf en knutsel de gevoelsdobbelsteen in elkaar. Gooi de gevoelsdobbelsteen hoog in de lucht en doe het gevoel van de bovenkant na. Bang, boos, huilen, blij, lachen of verdrietig.

Oefenen met de gevoelsdobbelsteen

Om gevoelens te herkennen en te leren benoemen kan er geoefend worden met de gevoelsdobbelsteen. Hiermee leert hij de gevoelens onderscheiden en benoemen. Gooi met de dobbelsteen en vraag het kind om het gevoel van Beertje Anders te benoemen. Vragen bij de afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld zijn: 'Hoe voelt Beertje Anders zich hier? Waarom denk je dat Beertje Anders blij is? Waarom is Beertje Anders verdrietig? Ben jij wel eens boos geweest? Hoe voelde dat?' Het kan ook leuk zijn om de gevoelsdobbelsteen op te gooien zonder dat het kind al kan zien welk gevoel boven ligt. Speel dat gevoel na en laat het kind eerst raden welk gevoel wordt uitgebeeld, daarna de dobbelsteen laten zien.