Gevoelens en emoties

Jonge kinderen maken dagelijks verschillende gevoelens en emoties mee, maar kunnen deze nog niet herkennen, laat staan benoemen. Ook moeten ze nog leren om hun gevoelens en emoties op een gezonde manier te uiten en te verwerken. Omgaan met gevoelens en emoties leert je kind gaandeweg. Hierbij kunnen de lesmaterialen van Beertje Anders goed helpen. Hij is een goed voorbeeld voor de kinderen, legt de emoties eenvoudig uit en helpt hierin te oefenen. Leren omgaan met gevoelens hoort bij de emotionele ontwikkeling van kleuters en jonge kinderen. 

Bekijk het filmpje over deze les:

Het eerste filmpje 'Oefen 1' gaat over het herkennen van gevoelens. Beer Juf legt de gevoelens bang, boos, blij en verdrietig uit aan de beertjes. In het begin van het filmpje wordt uitgelegd dat via de twaalf verschillende emoties uitgeprint kunnen worden. Ook het werkblad 'emoties intekenen' en het bij het filmpje behorende voorleesboekje zijn via de ledenpagina te downloaden. 


Bekijk het filmpje over deze les:

Een filmpje 'Oefen 2' over gevoelens verbergen. Beer Juf gaat dit oefenen met alle beertjes in de klas. Beer Juf legt uit dat je gevoelens niet tonen eigenlijk hetzelfde is als je gezicht verbergen achter een masker. Beer juf vertelt het verhaal van Beer Koning en het gouden masker. Daarna mogen alle beertjes zelf een masker gaan maken. Bij deze les passen de knipmaskers van Beertje Anders, Beertje Bruin en Beer Koning. 

Gratis downloads:

Vier basisemoties

Emoties zijn de gevoelens die je ervaart in een bepaalde situatie. Dit kan bijvoorbeeld bang, boos, blij, gefrustreerd, verdrietig, jaloers of teleurgesteld zijn. Deze gevoelens gaan samen met een lichamelijke reactie, gezichtsuitdrukking en gedrag. Er zijn vier basisemoties: blij, bang, boos, verdrietig. Alle andere emoties zijn daarvan afgeleid. Kleuters en jonge kinderen moeten nog leren met hun emoties om te gaan en dat is niet altijd gemakkelijk. In de opvoeding is het omgaan met gevoelens en emoties vaak ingewikkeld. Jonge kinderen uiten hun emoties primair en daardoor vaak heftig; een pittige driftbui, extreme angst of een fikse boosheid. Zowel de leeftijd als het temperament van je kind spelen hierbij een belangrijke rol. Het ene kind uit z’n gevoelens heftiger dan het andere. Vanaf ongeveer vier jaar kan een kind vertellen dat het boos of verdrietig is. Het is steeds meer in staat om zich te beheersen, maar dit is nog wel moeilijk. Beertje Anders helpt daarbij. Door het kijken en luisteren naar het filmpje over gevoelens herkennen en het meedoen met alle oefeningen leren kleuters en jonge kinderen veel over het herkennen van emoties en gevoelens. Een leuke les voor het kleuteronderwijs, maar ook voor de dagopvang van jonge kinderen.