Juf / meester

Lesmateriaal voor kleuters en jonge kinderen

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor juf of meester is er van Beertje Anders veel lesmaterialen voor kleuters en jonge kinderen. Hij helpt juf of meester ook bij de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Beertje Anders maakt dezelfde situaties mee als jonge kinderen en laat zien hoe hij hiermee omgaat. Zo krijgen kleuters en jonge kinderen een beter begrip over de emoties en gevoelens van zichzelf en anderen en leren ze, samen met Beertje Anders, om daar beter mee om te gaan.

Ervaringen van anderen

 

Beertje Anders voor groep 3 en 4

Door Bianca Boers

Na de eerste kennismakings les van dit schooljaar, begin ik met de introductie van een heel bijzonder Beertje: ‘Beertje Anders’. De kinderen luisteren, zingen en kijken (filmpjes) naar de avonturen van Beertje Anders. De verhalen helpen de kinderen na te denken over vragen die bijvoorbeeld betrekking hebben op normen en waarden, gedrag, ruzie maken, plagen en pesten, een ander buitensluiten etc.

De verschillende werkvormen zoals spelletjes, gesprekken, tekenen, voorlezen, filosoferen, knutselen, toneel, film, muziek of het schrijven van een verhaal/gedicht, stimuleren kinderen gevoelens en emoties onder woorden te brengen.

Beertje Anders maakt veel avonturen mee en er gaat vaak iets ‘mis’. De leerlingen onderzoeken samen wat er precies mis ging en bedenken dan hoe het een volgende keer beter opgelost kan worden. Zo leren ze spelenderwijs waarom er ‘afspraken’ zijn om goed met elkaar om te gaan. De afspraken die aan de orde komen geven rust en structuur, maar bevorderen vooral een veilige sfeer tijdens de les. Daarmee leg ik de basis voor andere (moeilijkere) onderwerpen die in de HVO-lessen aan bod komen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.